Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Stránky výrobcov a dodávateľov priemyselných chemikálií a príbuzných špecifík.
Sites [ Submit ]
Centrum pre chemické látky a prípravky - Orgán štátnej správy s postavením národného orgánu Slovenskej republiky na úseku oznamovania nových chemických látok, uvedenia biocídnych výrobkov na trh, klasifikácie, evidencie a inventarizácie chemických látok, ako aj hodnotenia rizík pri ich uvádzaní na trh. Chemko a.s., Strážske - Výskum, výroba a predaj výrobkov anorganickej a organickej chémie. AB Chemitrans, s.r.o., Bohumín - Import priemyselných chemikálií do ČR, SR, Poľska, preprava nebežpečných látok (ADR). Argochem s.r.o, Bratislava - Čistiace a dezinfekčné prostriedky. Air Liquide Slovakia s.r.o., Bratislava - Technické plyny Duslo a.s., Šaľa - Priemyselné hnojivá, gumárenské chemikálie. Vipo a.s., Partizánske - Výskum, vývoj, výroba lepidiel, recyklácia gumy. Slochem s.r.o., Trnava - Chémia pre polygrafiu. Slovchema s.r.o., Prievidza -  Slovnaft a.s., Bratislava - Rafinéria ropy, ropné produkty. Herba Drug, s.r.o., Smižany - Výroba čistiacich a kozmetických prípravkov. Chemosvit Fibrochem a.s. - Výroba polypropylénového textilného hodvábu. Chemosvit Svit a.s. - Chemická výroba. Istrochem a.s., Bratislava - Chemická výroba. Parapetrol a.s., Nitra - Oleje a mazivá - Parapetrol a.s. Strediská Šurany, Martin, Lučenec, Prešov. Servis pre firmy, tribotechnické poradenstvo,100 rokov existencie. Motorový olej, hydraulický olej, prevodový olej, mazacie zmesi, mazacie kvapaliny, antikorózne oleje, mazacie oleje a iné. Svegal s.r.o., Bratislava - Epoxidové živice pre stavebníctvo a priemysel. Kovozber s.r.o., Spišská Nová Ves - Výkup druhotných surovín, predaj technických plynov. M+H Slovakia s.r.o., Levice - Obchodník s chemickými surovinami. Meta s.r.o., Košice - Mazivá. Triumph, Partizánske - Výroba chemických prípravkov. CVIK - Výkup farebných kovov a železa - Výkup farebných kovov, železného šrotu a železa. Paličské a demolačné práce. Fuchs Oil Corp. (SK), spol. s r. o. - Mazivá a a špeciálne ropné produkty. Chempor s.r.o. - Pracovná zdravotná služba. Ochrana životného prostredia a zdravia pred nežiaducimi učinkami chemických látok. DeLUX-SM s.r.o - Drogéria a čistiace prostriedky - veľkoobchod. Komplexný sortiment pre firmy a inštitúcie na území celého Slovenska. Inovation Slovakia s.r.o. Prešov - Dodávateľ špeciálnych chemických produktov pre opravárenstvo a údržbu v priemysle. Seal Sk s.r.o. - Výroba gumových tesnení, silentblokov, o-krúžkov, gumových manžiet, prachoviek, gufier. Výroba nástrojov a foriem. Danbik - Špeciálna chémia na kameň pre jeho čistenie, impregnáciu, lepenie, tmelenie, protišmykovú úpravu, antigrafiti. PlasticPortal - Odborný informačný portál pre plasty a gumu. Biorafinéria sk a. s. - Výrobné linky na spracovanie rastlinných olejov a MERO. [Martin] AFT Bratislava, s.r.o. - Predaj laboratórnych chemikálií, skla a príslušenstva. Tatrachema výrobné družstvo, Trnava - Drogéria.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
Also Available in These Languages
anglicky  -  dánsky  -  španielsky  -  taliansky  -  ukrajinsky  -  rusky  -  srbsky  -  thajsky  -  katalánsky  -  nemecky  -  česky  -  holandsky  -  japonsky  -  Lietuvių  -  rumunsky  -  švédsky  -  čínsky  -  maďarsky  -  poľsky  -  francúzsky  -  čínsky (zj.)  -  nórsky  -  portugalsky  -  turecky
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2020 - Midnight Design Productions, LLC