Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
සිංහල භාෂාවෙන් ලියවුනු භූගෝලීය කලාප වශයෙන් වෙන් වූ වෙබ් අඩවි මෙම වර්ගීකරණයට අයත් වේ.
Sites [ Submit ]
වීරකැටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - වීරකැටිය ප්‍රදේශ‍ෙය් සමාජ සංවර්ධන සේවා, ආධාර ,සහනාධාර ගෙවීම් හෝ ඒ සඳහා නිර්දේශ කිරීම, ලියාපදිංචි කිරීම් හෝ ඒ සඳහා නිර්දේශ කිරීම, ආර්ථික සංවර්ධන සේවා ආදී සේවාවන් ඇතුලත් වේ. පානදුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - ප‍ානදුර ප්‍රදේශ‍ෙය් සමාජ සංවර්ධන සේවා, ආධාර ,සහනාධාර ගෙවීම් හෝ ඒ සඳහා නිර්දේශ කිරීම, ලියාපදිංචි කිරීම් හෝ ඒ සඳහා නිර්දේශ කිරීම, ආර්ථික සංවර්ධන සේවා ආදී සේවාවන් ඇතුලත් වේ. මොරටුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - මොරටුව ප්‍රදේශ‍ෙය් සමාජ සංවර්ධන සේවා, ආධාර ,සහනාධාර ගෙවීම් හෝ ඒ සඳහා නිර්දේශ කිරීම, ලියාපදිංචි කිරීම් හෝ ඒ සඳහා නිර්දේශ කිරීම, ආර්ථික සංවර්ධන සේවා ආදී සේවාවන් ඇතුලත් වේ. සිතුවිලි - නිර්මාණ අදහස් හා තොරතුරු ඇතුලත් වේ. චීන ශ්‍රී ලංකා සුමිතුර‍ැ පාලම - චීන ජාත්‍යන්තර ගුවන් විදුලියේ සිංහල සේ‍වය. රතු තරුවේ කවිය - විඳවන්න නොව ජීවිතය විඳින්නට නිර්මාණ අදහස් හ‍ා තෙ‍ාරතුරු ඇතුලත් වේ. ශ්‍රී ලංකා රැකියා බැංකුව - රාජ්‍ය අංශයේ රැකියා අවස්ථා , පෞද්ගලික අංශයේ රැකියා අවස්ථා, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන, රාජ්‍ය අංශයේ සුහද මාරු සඳහා වන ඉල්ලීම් තෙ‍ාරතුරු ඇතුලත් වේ. දියත් කුලේ අපි - දියත් කුලේ අපි - නිර්මාණ, අදහස් හ‍ා තෙ‍ාරතුරු ඇතුලත් වේ. පත අට එකට සිඳවු මගේ විද්‍යුත් ටිකාව - මට හිතෙන, මට දැනෙන දේ අකුරු කරන මගේ බ්ලොග් ඉරුව - නිර්මාණ, අදහස් හ‍ා තෙ‍ාරතුරු ඇතුලත් වේ. තාරුණ්‍ය ෙය් අාදරය - සටහන්, නිර්මාණ අදහස් හ‍ා තෙ‍ාරතුරු ඇතුලත් වේ. ඉසිත ගේ සිංහල බ්ලෝග් සටහන - ආරක්ෂාව, ජංගම දුරකථන, ප‍රිගණක, බුදු ද‍හම, විශේෂාංග හා තෙ‍ාරතුරු ඇතුලත් වේ. මනුතාපය - කවි, නිසදැස්, ධර්මය, සමාජය, චිත්‍රපටි, විනෝදාත්මක, සංගීත, වාර්තා, සාහිත්‍ය, නිර්මාණ අදහස් හ‍ා තෙ‍ාරතුරු ඇතුලත් වේ. බූන්දි - අකුරු අනුරාගිකයි - විඳීම් ඉන්ද්‍රජාලිකයි - කවි, නිර්මාණ අදහස් හා තෙ‍ාරතුරු ඇතුලත් වේ. නිලන්ත ගේ දින සටහන් - නිලන්ත ගේ දින සටහන් - නිර්මාණ අදහස් හා තොරතුරු ඇතුලත් වේ. කසාපබ්බත - කසාපබ්බත - පෙරමුණේ රාලගේ ටීකාව සිංහල රටේ, සිංහල අපි, සිංහලෙන් වැඩකරමු - හෙළ බසින් ජාත්‍යන්තරය ජය ගන්නට සිංහල රටේ, සිංහල අපි, සිංහලෙන් වැඩකරන්නට පෙලගැසෙමු. දැන් ඒ සදහා කාලයයි. එකට එකතුවී ලෝකයම ජය ගනිමු. ආරෝග්‍යා පරමා ලාභා - සෞඛ්‍යය, වෛද්‍ය විද්‍යාව හා සුලභ රෝග සම්බන්ධයෙන් ලියවුන සිංහල blog විස්තරය. මහනුවර - ශ්‍රී ලංකා මුදුන් මල්කඩ වනුයේ මහනුවර නගරයයි. කොළඹ - ශ්‍රීලංකාවේ ප්‍රධාන නගරය වන්නේ කොළඹ නගරයයි. Geek.lk - ඔබට ඇති ඔනෑම තාක්ෂණික අධ්‍යාපණික ගැටලු ඇතුලු ඔනෑම දෙයක් ගැන සිංහල භෂාවෙන්ම සාකච්ඡා කිරීමට මෙමගින් ඔබට හැකියාව ඇත. එමෙන්ම සියලූම සිංහල බ්ලොග් එකම තැනක සිට කියවීමට හැකිවන පරිදි නිර්මාණය කර ඇති සිංහල බ්ලොග් කියවනයද ඔබට ප්‍රයෝජනවත් විය හැක. දසුන් ගේ වියුණු පිටුව - දන්නා සිංහලෙන් ලියන දසුන් සමීර ගේ නොදන්නා කතාව. සිංහල නවකතා - සිංහල කෙටිකතා - නිසදැස් - පද්‍ය නිර්මාණ - සිතුවම් නිර්මාණ - සිංහල පාඨකයන්ගේ රසවින්දනය සඳහා නවකතා කෙටිකතා නිසදැස් පද්‍ය නිර්මාණ සිතුවම් නිර්මාණ මෙහි අන්තර්ගතය......
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
Also Available in These Languages
English  -  Armenian  -  Bangla  -  Spanish  -  Basque  -  Kurdish  -  O'zbekcha  -  Romansh  -  Seeltersk  -  Tagalog  -  Tamil  -  Afrikaans  -  Bulgarian  -  Croatian  -  Italian  -  Kazakh  -  Slovenian  -  Slovak  -  Ukrainian  -  Asturian  -  Indonesian  -  Malay  -  Bosnian  -  Breton  -  Danish  -  Esperanto  -  Furlan  -  Scots Gaelic  -  Kannada  -  Swahili  -  Korean  -  Macedonian  -  Occitan  -  Russian  -  Sardinian  -  Albanian  -  Serbian  -  Finnish  -  Tatar  -  Telugu  -  Thai  -  Vietnamese  -  Uyghurche  -  Icelandic  -  Catalan  -  Hindi  -  German  -  Estonian  -  Hebrew  -  Czech  -  Japanese  -  Dutch  -  Nordfriisk  -  Azerbaijani  -  Lietuvių  -  Romanian  -  Swedish  -  Türkmençe  -  Arabic  -  Chinese  -  Frisian  -  Irish  -  Gujarati  -  Hungarian  -  Ossetian  -  Polish  -  Chinese Simplified  -  Welsh  -  French  -  Greek  -  Interlingua  -  Kashubian  -  Latvian  -  Latin  -  Norwegian  -  Portuguese  -  Galician  -  Taiwanese  -  Turkish  -  Kyrgyz  -  Bashkir  -  Aragonés  -  Urdu
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2021 - Midnight Design Productions, LLC