Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Wspinaczka górska jest uprawiana w terenie górskim. Długie podejścia i zejścia, skomplikowane wycofy oraz istnienie zagrożeń obiektywnych to cechy wyróżniające wspinaczkę górską. Do jej szczególnych przypadków należy taternictwo, alpinizm i himalaizm.
Also Available in These Languages
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2020 - Midnight Design Productions, LLC