Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Organizacje, stowarzyszenia, fundacje kobiece
Sites [ Submit ]
Fundacja Centrum Promocji Kobiet - Pomoc kobietom w rozwiązywaniu problemów będących efektem transformacji ekonomicznej i społecznej. La Strada, Fundacja przeciwko handlu kobietami - Profil działania, wyciąg z obowiązujących przepisów i konwencji międzynarodowych, informacje dla ofiar przestępstwa handlu kobietami. Fundacja Kobieca eFKa - Organizacja feministyczna starająca się wspierać solidarności i samodzielności kobiet, przeciwdziałać ich dyskryminacji w społeczeństwie, wspierać rozwój kultury kobiecej. Fundacja Pomocy Samotnym Matkom - Informacje ogólne, cele statutowe, działalność, aktualności. Agencja Pomocy Zawodowej Kobiet - Pozarządowa organizacją non - profit. Powstała w celu zapewnienia aktywnej pomocy kobietom niepracującym, poszukującym ponownego zatrudnienia, a także osobom uruchamiającym działalność gospodarczą. Ośrodek Informacji Środowisk Kobiecych - Fundacja wspierająca organizacje i inicjatywy kobiece, promująca ich uczestnictwo w życiu publicznym i społecznym. Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny - Działalność, publikacje, informacje o aborcji, antykoncepcji, edukacji seksualnej. Dojrzewalnia Róż - Ośrodek Rozwoju Osobistego Kobiet, miejsce, w którym kobiety mogą znaleźć inspirację i wsparcie, a także podzielić się swoją mądrością i doświadczeniem. Stowarzyszenie Kobiet Konsola - Prowadzi działania na rzecz praw kobiet jako i praw człowieka, stara się przeciwdziałać dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, narodowość, wyznanie, status społeczny, niepełnosprawność, jak przemocy wobec kobiet i dziewczynek.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
Also Available in These Languages
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2021 - Midnight Design Productions, LLC