Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Kategoria gromadzi odsyłacze do stron podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni prowadzących kierunek studiów lub studia doktoranckie w zakresie techniki - tj. w zależności od uczelni - wydziałów, instytutów lub ew. także jednostek międzywydziałowych. Kategoria obejmuje także techniczne instytuty i centra badawczo-rozwojowe podległe Polskiej Akademii Nauk, bezpośrednio resortom rządowym lub innym instytucjom.
Sites [ Submit ]
Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu - Informacje ogólne, struktura Instytutu, działalność. Instytut Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej - Informacje o Instytucie, działalność, struktura Instytutu, sieci i laboratoria, aktualności. Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa - Struktura organizacyjna, pracownicy, informator dla kandydatów, programy nauczania, staże i stypendia. Instytut Techniki Budowlanej - Organizacja, badania, ekspertyzy, certyfikacja, bazy danych, informacja naukowo-techniczna. Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie - Informacje ogólne, Rada Naukowa, pracownie naukowe, archiwum hutnictwa. Instytut Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach - Informacje o Instytucie, pracownicy, oferta usług, informacja o udziale Polski w programie walki z efektem cieplarnianym, seminarium. Instytut Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku - Informacje o Instytucie, zakłady i ich działalność, publikacje, bazy danych, Komitet Gospodarki Wodnej, Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki. Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej - Informacje o Instytucie, pracownicy, struktura, dydaktyka, zeszyty naukowe, seminaria, konferencje. Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej - Aktualności o instytucie, badaniach, strukturze, działalności edukacyjnej. Edukacja Techniczno-Informatyczna na Politechnice Opolskiej - Kierunek Edukacja Techniczno-Informatyczna Wydziału Elektrotechniki i Automatyki na Politechnice Opolskiej. Podstawowe informacje związane z kierunkiem i uczelnią. Certyfikowane Centrum Szkoleniowe EIB - ŁÓDŹ - Informacje dotyczące szkoleń, materiały na temat systemu EIB, artykuły oraz linki do innych stron z zakresu technologii inteligentnego budownictwa. PIAP Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów - Opracowywanie wykonywanie modernizacja: urządzeń automatyki przemysłowej,przemysłowych układów pomiarowych,stanowisk i linii technologicznych. Wydział Mechaniczny Wojskowej Akademii Technicznej - Komórki organizacyjne, pracownicy, działalność naukowo-badawcza, oferta edukacyjna. Instytut Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych ATH w Bielsku-Białej - Opis prac badawczych związanych z włókiennictwem oraz szeroko pojętymi materiałami polimerowymi oraz działalność dydaktyczna. Instytut Włókiennictwa w Łodzi - Historia, informacje naukowo-badawcze, oferta, usługi, produkty, badania, bazy danych, certyfikacja, przetargi. Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu - Aktualności, informacje o instytucie, badania, certyfikaty, usługi. Instytut Politechniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie - Instytut kształcący na specjalności elektrotechnika z informatyką techniczną. Organizacja, działalność, pomoce dydaktyczne, plany zajęć. Centralny Ośrodek Chłodnictwa - Jednostka badawczo-rozwojowa wykonująca ekspertyzy oraz badania, prowadzi działalność informacyjną naukowo-techniczną, normalizacyjną, certyfikacyjną oraz szkoleniową w zakresie chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła. Instytut Technologii Drewna - Instytut Technologii Drewna jest jednostką naukowo-badawczą zajmującą się zagadnieniami przerobu drewna, jego zastosowania i tworzenia nowych kompozytów opartych na drewnie. Instytut Edukacji Technicznej AJD w Częstochowie - Opis dostępnych kierunków oraz informacje o rekrutacji, publikacje, studia podyplomowe, pracownicy, struktura kontakt, aktualności.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
Also Available in These Languages
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2020 - Midnight Design Productions, LLC