Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Kategoria gromadzi odsyłacze do stron podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni prowadzących kierunek studiów lub studia doktoranckie w zakresie chemii - tj. w zależności od uczelni - wydziałów, instytutów lub ew. także jednostek międzywydziałowych. Kategoria obejmuje także chemiczne instytuty i centra badawczo-rozwojowe podległe Polskiej Akademii Nauk, bezpośrednio resortom rządowym lub innym instytucjom.
Sites [ Submit ]
Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej - Struktura wydziału, program studiów, kierunki badań, aktualności. Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej - Informacje ogólne, struktura i skład osobowy Wydziału, system studiów, informacje dla kandydatów, działalność naukowa, aktualności. Wydział Chemii UJ w Krakowie - Informacje ogólne, struktura, władze, kierunki badań, informacje dla studentów, konferencje. Instytut Chemii Uniwersytetu Łódzkiego - Informacje ogólne, struktura Instytutu. Międzyresortowy Instytut Technik Radiacyjnych - Struktura, władze, opis prowadzonych badań, konferencje. Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej - Informacje ogólne, struktura Wydziału, kierunki i programy studiów, plany zajęć oraz aktualności. Wydział Chemii UMK w Toruniu - Informacje ogólne, struktura Wydziału, badania, studia, aktualności. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej UTP w Bydgoszczy - Historia, struktura skład osobowy, konferencje, seminaria, rekrutacja, Naukowe Koło Chemików. Wydział Chemiczny - Uniwersytet Wrocławski - Informacje ogólne, dydaktyka, struktura, biblioteka, spis pracowników. Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu - Informacje o Instytucie, działalność naukowa, konferencje i seminaria, informacje dla studentów, galeria multimedialna. Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej - Informacje ogólne, katedry wydziału, kierunki i programy studiów, dydaktyka, rekrutacja, seminaria wydziałowe, sympozja i konferencje, współpraca międzynarodowa. Instytut Chemii Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach - Informacje ogólne, władze i struktura Instytutu, pracownicy, rekrutacja, informacje dla kandytatów, aktualności. Zespół Fizycznej Chemii Organicznej i Radiochemii Instytutu Techniki Radiacyjnej Politechniki Łódzkiej - Podstawowe informacje o zespole. Wydział Chemii UMCS w Lublinie - Władze, struktura, pracownicy, tematyka badań, kierunki studiów. Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi - Struktura, władze, opisy prowadzonych badań. Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej - Informacje ogólne, władze, kierunki studiów, instytuty. Zakład Chemii Fizycznej - Zakład Chemii Fizycznej Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej - pracownicy, publikacje, dziedziny badań, seminaria, aktualności. Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej - Władze i historia Wydziału, kierunki i plany studiów, jednostki organizacyjne, struktura, konferencje. Zakład Chemii Analitycznej - Politechnika Wrocławska - Informacje o zakładzie, pracownicy, kierunki badań, laboratoria badawczo - pomiarowe, specjalizacja - chemia analityczna. Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej - Informacje ogólne, studia, plany zajęć, naukowcy, konferencje, technologie, aktualności. Zespół Krystalografii, Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej PŁ - Informacje o Zespole i prowadzonych badaniach, aparatura i oferta badawczo-usługowa, informacje dla studentów, centrum CSD. Wydział Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu - Władze, struktura, programy badawcze, książka adresowa, biblioteka.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
Also Available in These Languages
angielski  -  duński  -  niemiecki  -  włoski  -  holenderski  -  szwedzki  -  rosyjski  -  chiński uproszczony  -  francuski  -  norweski
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2020 - Midnight Design Productions, LLC