Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Her finnes norskspråklige nettsider om miljøspørsmål, miljøvern og forurensning.
Sites [ Submit ]
Greenpeace Norden - Nyheter, pressemeldinger og aksjoner. Artikler om klima, radioaktivitet, miljøgifter, skog, hav og genmodifisering. Miljøstiftelsen Bellona - Miljøfakta og informasjon om energi og klima, atomkraft og radioaktivitet, industri, mat og matvareproduksjon, avfall og transport. Natur og Ungdom - Med nyheter, aktiviteter, pressemeldinger og rapporter om blant annet genteknologi, EU og WTO, og energi. Regnskogsfondet - Informasjon og nyheter om regnskog, biologisk mangfold, indianere, urfolk, prosjekter og kampanjer. Norsk bioenergiforening (NoBio) - Informasjon om energi fra biomasse, miljøperspektiv, teknologi og aktiviteter. Norges naturvernforbund - Med nyheter og artikler om avfall, energi, genteknologi, samferdsel, fiskeri og jordbruk. Norsk hydrogenforum (NHF) - En organisasjon som skal fremme miljømessige fordelene ved å anvende hydrogen som energibærer. Med informasjon om forskning, organisasjonen og aktiviteter. Norsk solenergiforening - Om teknologi, litteratur, aktiviteter og nyhetsbrev. Svanhovd miljøsenter - Nettsted som dekker både miljøsenteret som har oppgaver knyttet til natur-, miljø- og landbruksfaglige spørsmål i Barentsregionen, og en beredskapsenhet for Statens strålevern. Informasjon om senteret, nyhets- og bildearkiv, forskningsaktiviteter og publikasjoner. Folkeaksjonen for en ny rovdyrpolitikk - Forening som mener at store rovdyrbestander er negativt for dyrevern, utmarksnæringer, lokalsamfunn og enkeltmennesker. Med nyheter fra Norge og utlandet. Retursamarbeidet LOOP - Informasjon om hvorfor og hvordan man kildesorterer avfall, med en søkemotor hvor man kan søke på gjenstanden som skal kastes og sted i Norge for å få veiledning om hvordan man kan håndtere avfallet. NOAH - Organisasjon som fremmer dyrs rettigheter. Artikler, aktiviteter, bilder og informasjon om medlemsskap. Miljøstatus i Norge - Offentlig informasjon om miljøets tilstand og utvikling. Informasjon om biologisk mangfold, friluftsliv, kulturminner og kulturmiljøer, vann, avfall, kjemikalier, klima, luft og støy, polarområdene og internasjonalt samarbeid. Nettstedet inneholder statiske informasjonssider, tabeller, grafer, søkemuligheter i database og bilder. ZERO - Zero Emission Resource Organisation - Har som formål å forsvare enhvers rett til et rent og levende naturmiljø gjennom å fremme bruk av løsninger som gir null utslipp og skade på naturmiljøet. Med formål og vedtekter. Foreningen for internasjonale vann- og skogstudier (FIVAS) - En uavhengig organisasjon som arbeider for å kartlegge konsekvenser av store damutbygginger i den tredje verden. Nettstedet inneholder temaartikler og informasjon om forskjellige utbyggingsprosjekter. U-landshjelp fra Folk til Folk - UFF Second Hand - Forening som støtter utviklingsprogrammer innen utdannelse, HIV/Aids-forebygging samt bærekraftig utvikling på landsbygda. Midler skaffes hovedsakelig gjennom innsamling/salg av brukte klær. Medlem av The International Humana People to People-movement. Grønn Hverdag - Hjemmesiden til miljøorganisasjonen Grønn Hverdag. Tips og nyheter om miljøbevisst hverdag. Spørsmål og svar-tjeneste, diskusjonsforum med mer. Gassnova - Statens foretak for CO2-håndtering - Foretaket ble stiftet 3. juli 2007 og har som formål å forvalte statens interesser knyttet til CO2-håndtering med fangst, transport og lagring. CLIMIT - Program for utvikling av miljøvennlig gasskraftteknologi - Program for satsing på teknologier for fossilt basert kraftproduksjon med CO2 håndtering. Programmet retter seg mot forskning, utvikling og utprøving/demonstrasjon av teknologi for fossilt basert kraft med CO2-håndtering.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
Also Available in These Languages
Katalansk  -  Kinesisk med enkle tegn  -  Kinesisk  -  Tysk  -  Spansk  -  Baskisk  -  Fransk  -  Hebraisk  -  Italiensk  -  Japansk  -  Litauisk  -  Ungarsk  -  Nederlansk  -  Portugisisk  -  Rumensk  -  Finsk  -  Ukrainsk  -  Tsjekkisk  -  Russisk  -  English
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2020 - Midnight Design Productions, LLC