Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Sites [ Submit ]
NedWeb - Studiemateriaal en links, verzameld door de vakgroep Nederlandistik aan de universiteit van Wenen. Nederlands Online - Een website over de Nederlandse taal dat een taalkundig gefundeerd overzicht biedt van de structuur en de variëteiten van het Nederlands. Genootschap Omen est Nomen - Een webgenootschap van mensen met belangstelling voor taal, dat als voornaamste doelstelling heeft een palindromische naam voor het woord palindroom in de Dikke van Dale te krijgen. Internationale Vereniging voor Neerlandistiek - Vereniging van docenten Nederlands aan universiteiten buiten Nederland en Vlaanderen. Met ledenlijst, boekenlijst, artikelen, vacatures en adressen van organisaties, docenten en tijdschriften binnen het Nederlandse taalgebied. Genootschap Onze Taal - Taalnieuws, een database met honderden taaladviezen, artikelen over taalonderwerpen, informatie over het genootschap, een register van het maandblad en weblinks. Instituut voor Nederlandse Lexicologie - Verzamelt Nederlandse woorden en slaat deze op in een database. Een overzicht van lopende projecten zoals het Woordenboek der Nederlandsche Taal en het Groene boekje, nieuws, een publicatieoverzicht, enkele artikelen en drie woordencorpora. De positie van het Nederlands in Taal- en Spraaktechnologie - Een onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Taalunie rond 1997, 1998. Taalthuis - Over de Nederlandse taal met schrijftaaltips, nieuwe spelling, boeken, net en taal, links en een online woordenboek. Meertens Instituut - Een onderzoeksinstelling van de KNAW voor de Nederlandse taal en cultuur. Op de website zijn databanken met de uitleg van voor- en achternamen te vinden en informatie over onderzoek naar dialecten en volkscultuur. De Nederlandse taalkunde in honderd artikelen - Representatieve verzameling van wetenschappelijke tijdschriftartikelen over de Nederlandse taal uit de twintigste eeuw. Germanistik.net: Neerlandistiek - Links naar vakgroepen Nederlands aan universiteiten over de hele wereld. Taalunieversum - Taalportaal met links, taaladviezen, onderzoeken naar taalonderwijs, nieuws en agenda. Poldernederlands - Informatie over deze nieuwe variëteit van het algemene Nederlands, met een opvallend wijdere of meer open articulatie van de tweeklanken. Met geluidsfragmenten, artikelen, cartoons en een gratis zelftest. Woordenreservaat - Journalistiek en taalkundig onderzoek naar bedreigde woorden in het Nederlands van Frans Collignon. SOS - Signalering Onjuist Spatiegebruik - Sinds eind 2004 worden met hulp van internetgebruikers op deze site afbeeldingen van onjuist spatiegebruik in het Nederlands verzameld. De Contaminatie Site - Ergert u zich aan 'Ik weeg te zwaar' of 'Het duurt langzaam'? Meld het hier. Dunglish - "Where Dutch and English collide" - een paar keer per week verbazing en ergernis over het Engels van Nederlanders. Weblogement van het Elfletterig Genootschap - Op het "weblogement" van het "Elfletterig Genootschap" worden woorden van elf letters besproken en geïllustreerd. Damslog - De Vlaamse tekstschrijver Erik Dams houdt al jarenlang het taal- en communicatienieuws op het internet in zijn weblog bij. Taalweblog - Weblog met opmerkelijk nieuws over taal en spelling. Nltaal.blog.nl - Een weblog over de Nederlandse taal. Marc De Coster - Columns over de Nederlandse taal, voornamelijk neologismen, eufemismen, scheldwoorden, jargon, uitdrukkingen en taalboeken. Taalbank.nl - Weblog Over Taalverandering - Taalbank is een weblog over taalverandering en geeft dagelijks nieuws over taaltrends en taalvernieuwingen. Geregistreerde bezoekers kunnen artikelen publiceren en op artikelen reageren. Vakgroep Nederlandse Taalkunde - Van de Universiteit van Gent. Informatie over docenten, lessenrooster, onderzoeksprojecen en evenementen. OpenTaal - Het project OpenTaal wil vrije Nederlandstalige taalhulpbestanden maken, onderhouden en beschikbaar stellen voor gebruik in open sourceprojecten, zoals woordenlijsten voor spellingcontrole en woordafbreking, synoniemenlijsten en grammaticacontrole. Woordenboek der Nederlandsche Taal - Deze onlineversie van het Woordenboek der Nederlandsche Taal is het eerste onderdeel van het GTB-project 'Historische woordenboeken van het Nederlands online'. Woordhoek - Ewoud Sanders - Weblog op nrc.nl van Ewoud Sanders, waarin hij taalkwesties behandelt. Het Laatste Woord - De webstek van Marc De Coster, waar bijna alles te vinden is over neologismen, eufemismen, scheldwoorden, jargon, uitdrukkingen en spraakmakende boeken over taal. Neder-L - Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek. Stichting Nederlands - De Stichting Nederlands zet zich in voor het gebruik van het Nederlands, onder andere door uitgave van een "Woordenlijst onnodig Engels". Neerlandistiek.nl - Elektronisch wetenschappelijk tijdschrift voor de neerlandistiek.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2023 - Midnight Design Productions, LLC