Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Sites [ Submit ]
Nacionalinis egzaminų centras - Valstybinių egzaminų organizavimas, vertinimas. Egzaminų užduotys, mokyklų sąrašai. Naujienos. Švietimo aprūpinimo centras - Informacija apie vadovėliusč vaizdines priemones. Mokyklinė dokumentacija. YFU Lietuva - Informacija apie programą. Paslaugos, anketos. Studijų kokybės vertinimo centras - Informacija apie centrą, leidžiamas publikacijas. Diplomų pripažinimas. VU Švietimo politikos centras - Analizuoja Lietuvos švietimo sistemą ir jos kaitą, vykdo teorinius ir taikomiuosius švietimo tyrimus. Informacija apie centrą, naujienos, mokslo darbai. Lietuvos Junior Achievement - Siekia ugdyti Lietuvos jaunimą laisvosios rinkos dvasia, mokyti suprasti verslą ir ekonomiką, puoselėti iniciatyvą, verslumą ir lyderio savybes Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras - Pristatoma SPPC veikla: rengiami teisiniai dokumentai, reglamentuojantys specialiųjų poreikių asmenų ugdymą bei pedagoginės psichologinės pagalbos teikimą; projektai; kvalifikacijos tobulinimo renginiai specialistams; teikiamos specialistų konsultacijos internetu. A.P.P.L.E. - Amerikos profesionalai į talką Lietuvos mokyklai. Amerikos lietuvių paramos Lietuvos švietimui akcija. Lietuvos tėvų forumas - Moksleivių tėvų susivienijimas. Informacija apie veiklą, švietimo aktualijas, registracija internetu. Dienynas.lt - Elektroninė pažymių knygelė internetu. Studijos - Išsami informacija apie studijas Lietuvoje. Priėmimo tvarkos, organizuojami kursai. ITC - Švietimo informacinių technoogijų centras - Informacijos ir komunikacijos technologijų panaudojimas švietime.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2019 - Midnight Design Productions, LLC