Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Dainuojamoji poezija - tai autorinis arba iš dalies autorinis žanras. Žanro pavadinimas aprėpia tokį turinį: teksto prasme paryškinanti, ar kitais būdais su tekstu siejama gyva muzika (be teksto muzika netenka prasmės). Su Bardų tradicija besisiejantys instrumentai, daugiausia gitara. Atliekant šio žanro kūrinius, pagrindinis krūvis tenka tekstui.
Kiti žanro pavadinimai - autorinė daina, gitarinė daina, bardai.
Also Available in These Languages
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2020 - Midnight Design Productions, LLC