Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Sites [ Submit ]
Latvijas Kinoloģiskā Federācija - Šķirņu klubu saraksts, suņu izstāžu kalendārs, informācija par šķirņu standartiem, sludinājumi. Latvijas Mazpulku organizācija - Organizācija ar mērķi veicināt, lai ikviens veidotos par pilnvērtīgu personību – gudru, darbīgu, drošu, lielisku cilvēku, palīdzēt bērniem un jauniešiem sagatavoties patstāvīgai darba dzīvei un mācīt iekļauties mūsdienu strauji mainīgajā sabiedrībā. Vēstures skolotāju biedrība - Aktualitātes, projekti un biedrības atskaites. Eiropas Kustība Latvijā - Organizācija sekmē sabiedrības interešu pārstāvību ES un popularizē ES un tās pieredzi. Informācija par struktūru, biedriem, darbību. Latvijas Cilvēktiesību centrs - Nevalstiska organizācija nodarbojas ar cilvēktiesību izglītību, pētniecību par cilvēktiesību un nacionālo attiecību jautājumiem. Fizmati - LU Fizikas un matemātikas fakultātes vortāls. Ziņas, studentu aktualitātes, informācija par studijām, fotogalerija. Biedrība "Latvietis" - Brīvprātīga organizācija ar mērķi aizstāvēt latviešu kā pamatnācijas tiesības Latvijā. Aktualitātes, informācija par projektiem. Latvijas Pilsoniskā alianse - Biedrība, kura stiprina pilsonisko sabiedrību Latvijā, atbalsta nevalstisko organizāciju kopējās intereses. UNESCO Latvijas Nacionālā komisija - Jaunumi, programmas, dokumenti un diskusijas.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2021 - Midnight Design Productions, LLC