Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Kategorija za web-sjedišta iz područja religija i duhovnih koncepata. Pod religijom se podrazumijeva sustav uvjerenja i bogoštovlja neke zajednice koja svoju vjeru izražava zajedničkim mitovima, naukom, moralnim učenjem, obredima ili spomen-činima na neke povijesne događaje (definicija iz knjige "Religije svijeta", Kršćanska sadašnjost i Grafički zavod Hrvatske, Zagreb, 1991.). Za razliku od religija, drugi duhovni koncepti zastupaju individualistički odnos prema božanskom biću, sa ili bez izravnog utjecaja neke organizacije ili od nje postavljenih obvezatnih stavova.
Also Available in These Languages
Engleski  -  Afrički  -  Armenijski  -  Bugarski  -  Danski  -  Španjolski  -  Baskijski  -  Talijanski  -  Kazakh  -  Marati  -  O'zbekcha  -  Slovenski  -  Slovački  -  Tagalog  -  Tamilski  -  Ukrajinski  -  Indonežanski  -  Malezijski  -  Bosanski  -  Bretonski  -  Esperanto  -  Škotski galski  -  Kanadski  -  Svahili  -  Koreanski  -  Makedonski  -  Ruski  -  Sardinijski  -  Albanski  -  Srpski  -  Finski  -  Telugu  -  Tai  -  Vijetnamski  -  Islandski  -  Katalonski  -  Hindu  -  Njemački  -  Estonski  -  Židovski  -  Česki  -  Nizozemski  -  Azerbejdžanski  -  Japanski  -  Lietuvių  -  Farsi  -  Rumunjski  -  Švedski  -  Arapski  -  Bijeloruski  -  Kineski  -  Francuski  -  Føroyskt  -  Irski  -  Gujaratski  -  Mađarski  -  Poljski  -  Punjabi  -  Pojednostavljeni kineski  -  Velški  -  Grčki  -  Interlingua  -  Latvijski  -  Latinski  -  Norveški  -  Portugalski  -  Turski  -  Galski  -  Taivanski  -  Tatarça  -  Aragonés
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2019 - Midnight Design Productions, LLC