Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Sites [ Submit ]
פרויקט המדגם - השתתפות במחקרים, סקרי דעת קהל ושאלונים מדעיים, ברובם מתחום הפסיכולוגיה והסוציולוגיה. ממר"י - המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון. מאגר הנתונים במדעי החברה - מקבץ גופי נתונים שיש בהם ענין מחקרי בתחומים השונים במדעי החברה. הסבר על ששת דרגות הזמינות של נתוני המאגר. חדשות ארכיאולוגיות - כתב-העת חדשות ארכיאולוגיות, היוצא לאור בדפוס מאז שנת 1961, נועד לפרסום דיווחים ראשוניים על החפירות והסקרים הארכיאולוגיים הנערכים בארץ. פסיכולוגיה עברית - אתר קהילתי לעוסקים בבריאות הנפש וכל מי שמתעניין בתחום חשוב זה בישראל, מציע קישורים, מידע, יישומים לאנשי המקצוע ואפשרויות מפגש לדיבור והתייעצות. המרכז להיפנוזה רפואית - המרכז מציע מידע לציבור הרחב אודות האפשרויות הטיפוליות אשר מאפשרת ההיפנוזה. בטיפולנט - פורטל בטיפולנט מציע מגוון שירותים פסיכולוגים ביניהם אינדקס לאנשי מקצוע, מרכז מידע לפסיכולוגיה, כנסים וימי עיון לאנשי מקצוע ולקסיקון למונחי פסיכולוגיה. טריז - אתר העוסק בשיטה לפיתוח חשיבה המצאתית יצירתית. הפקולטה למדעי החברה של אוניברסיטת חיפה - מידע אודות הפקולטה, ואודות מסגרות לימודיות תחומיות ובינתחומיות בתחומי מחקר וידע, כמו כן מידע על סגל הפקולטה ומידע לסטודנטים. הספרייה למדעי החברה ולניהול ע"ש ברנדר-מוס - הספרייה למדעי החברה ולניהול מציעה אוספים ושירותים בתחומי מחקר מדעי החברה, מנהל עסקים וחינוך. הפקולטה למדעי החברה אוניברסיטת בר-אילן - מידע, ספריות ומאגרים אודות מדעי החברה, מידע על סגל הפקולטה ומידע לסטודנטים. טקסטולוגיה - האתר מכיל מאות מאמרים, סיכומים, דעות וטקסטים בנושא סוציולוגיה. סוציולוגיה ישראלית - כתב עת לחקר החברה בישראל המוקדש כולו למאמרים סוציולוגיים בשפה העברית האגודה הסוציולוגית הישראלית - האגודה הסוציולוגית הישראלית אשר מקדמת את הוראת הסוציולוגיה ומדעי ההתנהגות בישראל האגודה האנתרופולוגית הישראלית - מטרות האגודה העיקריות הן יצירת מסגרת משותפת לדיון בין אנתרופולוגים מתחומים שונים באמצעות כנסים וימי עיון
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2021 - Midnight Design Productions, LLC