Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
dmitiranse sitios que atendendo á definición de Asociación ou Organización teñan:
Carácter social; Sitios en galego.
Independencia do ámbito gobernamental, ausencia de finalidade lucrativa.
Carácter Civil.
E o seu campo de acción sexa na Comunidade Galega.
Definicións para Asociacións, Fundacións e Organizacións sen Ánimo de Lucro
Asociación.
1. f. Acción e efecto de asociar ou asociarse.
2. f. Conxunto dos asociados para un mesmo fin e, no seu caso, persoa xurídica por eles formada.
Fundación.
3. f. Der. Persoa xurídica dedicada á beneficencia, ciencia, ensino, ou piedade, que continúa e cumpre a vontade de quen a erixe.

Organización.
1. f. Acción e efecto de organizar ou organizarse.
3. f. Asociación de persoas regulada por un conxunto de normas en función de determinados fins.
Sites [ Submit ]
Eurominority - Organización das Minorías Europeas. Nacionais, culturais e étnicas. Nofumadores.org - Asociación estatal para a defensa dos dereitos dos non fumadores. Presentación da asociación, artigos, informes, reclamacións e denuncias. Centro de Estudios Joan Bardina - Propostas políticas e económicas contra da miseria, corrupción, desinformación mercantil, subornos, carencias nos orzamentos e abusos de poder. Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional (Igadi) - Entidade independente e sen fins de lucro que ten por obxecto principal a investigación dos problemas internacionais. Publicacións e novas. Asociación de Estudos Filosóficos Doutor Castro - Portal de debate cultural, programas de investigación, entrevistas e foros. Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) - Instrumento para a promoción e o fomento do investimento productivo en Galicia. Cos servicios de alto nivel e como un mecanismo de integración dos sectores económicos e sociais. ATTAC Galicia - Movemento internacional de cidadáns para o control democrático dos mercados financieiros e as súas institucións. Fillos de Galicia - Comunidade virtual. Ten como obxetivo manter e divulgar a "Galeguidade" entre os descendentes da diáspora galega. Contos Solidarios - Próxecto realizado pola ONG Bicis pola Paz con contos infantís de temática solidaria. Quén son, contos, cineteca, ligazóns e galeria. Sociedade Galega de Historia Natural - Asociación independiente e cientifica, dedicada ó estudio, conservación e defensa do medio natural. Arquivos Ártabros - Blogue para arquivar documentos, cartazes, imaxes e anexos dos colectivos e asociacións que non teñen sítio web na rede. Novas e ficheiros. Asociación Cultural Fuco Buxán - De ideas progresistas, denuncias e reivindicacións. Editan semestralmente a revista Razón Socialista. Publicacións, biblioteca e actividades. Asociación Amigos do Arqueolóxico - Os fins principais son a defensa e a difusión do patrimonio cultural en xeral, e o fomento e difusión da cultura entre a xuventude. Estatutos, blog e actividades. Apaioga - Asociación Profesional de Axentes de Igualdade de Oportunidades Galega. Novas e como asociarse. Real Sociedad Economica de Amigos del Pais (RSEAP) - Levan a cabo, actuacións en favor da cultura e o progreso, cumplindo co seu emblema de socorrer ensinando. A institución, biblioteca e arquivo dixital, propostas e mecenazgos. Federación de Centros Xuvenís Don Bosco de Galicia - Entidade prestadora de servizos á mocidade. Voluntariado, programas, novas e descargas. Asociación Galega de Amizade con Israel - Entidade que achega información alternativa con respecto ó conflito árabe-israelí, así como tamén, espalla o legado cultural do pobo xudeo. Unión de Consumidores de Galicia (UCGAL) - Asociación privada que ten o propósito de recoller e servir de canle das reivindicacións do conxunto dos usuarios na loita por unha progresiva mellora na calidade de vida dos cidadáns. Adicae Galicia - Asociación de Usuarios de Bancos, Caixas de Aforros e Seguros de Galicia. Información xeral, proxectos e campañas, lexislación e publicacións autonómicas. Agamac - Asociación galega de amigos da maquinaria agrícola clásica. Quén son, actividades, recursos e novas. Feminismo na Galiza - Información sobre o colectivo Mulleres Nacionalistas Galegas (MNG). Artigos e imaxes. Marcha Mundial das Mulleres na Galiza - Movemento internacional de accións feministas que reúne grupos e organizacións de base que traballan para eliminar as causas da pobreza e da violencia contra as mulleres. Observatorio da Mariña pola igualdade - Asociación feminista, integrada por mulleres da Comarca lucense. Presentación, actualidade, actividades e denuncias. Feministas Independentes Galegas - Espazo para o debate e a reflexión da muller. Reseñas e críticas, manifestos e convocatorias. Foro Galego de Inmigración - Rede de asociacións e entidades de apoio ao inmigrante. Ideario, historia e documentos. Asociación Véspera de Nada - Entidade que nace có obxectivo de concienciar á poboación galega acerca do fenómeno do cénit da produción mundial de petróleo. Artesáns da Innovación - Colectivo facilitador da creatividade como vehículo para a participación cidadá nos seus diversos planos: cultural e artística, formativa e de lecer. Asociación Mádia leva - Proxecto comprometido coa lingua e a cultura galega. Novas e opinións. Asamblea de Familiares e Amigos das Persoas Presas - Organización para dar resposta ás irregularidades que se comenten nos diversos lugares de encerro. Manifesto, vídeos e novas. Asociación Galega de Familias Numerosas (Agafan) - Entidade que ten como obxetivo conseguir beneficios e descontos de iniciativas privadas para os asociados, así como a sua protección e defensa. Novas e arquivos. Asociación Mar de Fábula - Organización que ten como obxectivo limpar a mar coas ferramentas do coñecemento e do traballo manual. Universidade Rural Galega - A entidade, ten como obxetivo, olaborar na recuperación, conservación e difusión dos saberes tradicionais do medio rural. Actividades, novas e censos. Asociación Galicia Plus - Asociación sen ánimo de lucro co obxeto de contribuir o desenrolo económico, medioambiental, social e cultural de Galicia.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
Also Available in These Languages
Español  -  Română  -  Japanese  -  Česky  -  Belarusian  -  Italiano  -  Shqip  -  Brezhoneg  -  Thai  -  Cymraeg  -  Suomi  -  Chinese_Simplified  -  Kurdî  -  Bahasa_Melayu  -  Lingua_Latina  -  Nederlands  -  Latviski  -  Hindi  -  English  -  Polski  -  Hebrew  -  Norsk  -  Azerbaijani  -  Ukrainian  -  Türkçe  -  Chinese_Traditional  -  Català  -  Greek  -  Svenska  -  Srpski  -  Dansk  -  Bosanski  -  Magyar  -  English  -  Português  -  Bulgarian  -  Lietuvių  -  Français  -  Armenian  -  Bahasa_Indonesia  -  Slovensko  -  Taiwanese  -  Hrvatski  -  Deutsch  -  Slovensky  -  Russian  -  Arabic
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2021 - Midnight Design Productions, LLC