Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Sitios de recursos médicos e de saúde, así como asociacións e organizacións específicas da Comunidade Autónoma de Galicia.
Sites [ Submit ]
Fremap - Mutua de Accidentes de Traballo e Enfermedades Profesionais da Seguridade Social. Servizos a empresas, traballadores e autónomos. Sergas - Consellería de Sanidade e Servicio Galego de Saúde. Podense xestionalas citas de atención primaria, consultala historia clínica e facelo cambio de médico. Cuadernillo da enfermeira - Novas e comentarios sobre sanidade e enfermería. Colexio Oficial de Protésicos Dentais de Galicia - Información sobre a organización, documentación, cursos e servizos. Quérote - Centro de asesoramento afectivo-sexual para a mocidade. Onde están, novas, programas e documentación. Urxencias Sanitarias de Galicia-061 - Fundación pública que ofrece ao cidadán a resposta máis adecuada en cada momento á súa solicitude de consulta e asistencia sanitaria urxente extrahospitalaria na Comunidade Autónoma de Galicia. Xente con vida - Sensibiliza e informa do impacto que ten para a saúde levar unha alimentación correcta. Aprender a comer ben, mitos da comida e calculadoras nutricionais. Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac) - Hospital público xestionado pola Xunta de Galicia. Presentación, especialidades e servizos médicos. Complexo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) - Hospital público xestionado pola Xunta de Galicia. Presentación, pacientes e cidadanía, especialidades e servizos médicos. Amianto, perigo - Traballo divulgativo dos posíbeis danos e das consecuencias que se poden derivar do uso do amianto no traballo, como contaminante extremadamente perigoso para a nosa saúde. Síndrome X fraxil - Punto de comunicación e intercambio de información entre persoas interesadas nesta patoloxía. Novas e biblioteca. Proxecto Home Galicia - Programa Educativo-Terapéutico que traballa no eido da rehabilitación e reinserción social de persoas con todo tipo de adiccións. Novas, oferta asistencial, actividades e finanzamento. Garla - Instituto dental e postural situado en Vigo e Redondela. Equipo, tratamentos e casos. Caderno de apoio á comunicación co paciente - Útil para entender que lle pasa ao enfermo, porque ten problemas para expresarse falando ou por escrito. Para o ámbito hospitalario e/ou consulta médica. Orfos de atención sanitaria - Información sobre as enfermidades raras e as súas peculiaridades. Sobre todo, pretende insistir na orfandade e desamparo sufridos pola minoría que as padece. Novas e entrevistas. Sociedade Galega de Obstetricia e Xinecoloxía - Asociación que traballa pola promoción e defensa do colectivo que representa. Presentación, como inscribirse e foro. Guía para o Diagnóstico e Tratamento do Cáncro de Mama 2002 - Información sobre a historia clínica, estudio preoperatorio e protocolo clínico de manexo de tumores mamarios. Axencia Galega de Emerxencias (Axega) - Ente encargado do estudio e da execución política autonómica en materia de protección civil. Actualidade e incidencias, estatísticas e novidades. Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (ISSGA) - Xestiona e coordina as políticas de prevención de riscos laborais na Comunidade Autónoma de Galicia. Novas, oferta formativa e servizos. Axencia de Coñecemento en Saúde (ACIS) - Entidade pública galega creada coa vocación de converterse no elemento nucleador do ecosistema de coñecemento e innovación en saúde en Galicia. Galicia Saudable - Plan promovido polo goberno galego que quere axudarlle a gozar dos beneficios dunha vida máis activa e saudable. Novas, eventos e boletín.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
Also Available in These Languages
Español  -  Slovensko  -  Kiswahili  -  Hebrew  -  Dansk  -  Ukrainian  -  Norsk  -  Bahasa_Indonesia  -  Eesti  -  Chinese_Traditional  -  Nordfriisk  -  Hrvatski  -  Chinese_Simplified  -  Polski  -  Srpski  -  Nederlands  -  Tatarça  -  Afrikaans  -  Shqip  -  Bashkir  -  Bosanski  -  Tagalog  -  Português  -  Slovensky  -  Persian  -  Korean  -  Magyar  -  Türkçe  -  Lietuvių  -  Gujarati  -  Sardu  -  Latviski  -  Arabic  -  Français  -  Română  -  English  -  Türkmençe  -  Italiano  -  Esperanto  -  Sinhala  -  Català  -  English  -  Bahasa_Melayu  -  Greek  -  Deutsch  -  Seeltersk  -  Thai  -  Kannada  -  Gàidhlig  -  Russian  -  Kazakh  -  Armenian  -  Svenska  -  Rumantsch  -  Furlan  -  Marathi  -  Makedonski  -  Česky  -  Azerbaijani  -  English  -  Hindi  -  Japanese  -  Íslenska  -  Taiwanese  -  Suomi  -  Euskara  -  Bulgarian  -  English  -  Urdu
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2021 - Midnight Design Productions, LLC