Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Sites [ Submit ]
Institut Balear de la Dona - Dependent de la Conselleria de Presidència i Esports. Dades, esdeveniments i enllaços relacionats. Espai de Dones - Una iniciativa d'un grup d'usuaris de Pangea i altres col·legues per a oferir informació i recursos sobre temes de gènere. Associació de Dones d'Andorra - ADA - Associació en defensa dels drets de la dona. Història, composició, activitats, reivindicacions, publicacions i altres serveis de l'entitat. Ca la Dona - Espai físic i simbòlic de trobada de les dones de Barcelona. Activitats, recursos, biblioteca i publicacions, espais de tertúlia i diferents grups. Ciberdones - Llista de distribució obert a dones cibernautes d'arreu del món, amb opinió i expressió pròpies que desitgin compartir qualsevol tema amb altres dones i que entenguin el català. Centre de Recerca de Dones - Duoda - De la Universitat de Barcelona. Presentació, programes de formació postgraduada, revista d'estudis feministas i personal dcent i investigador. Dones de la CGT de la Universitat de València - Associació i espai de trobada de les dones treballadores de la UV: temes d'interès, racó literari, enllaços, temes laborals i llista de correu Donna. Associació de Dones per la Reinserció Laboral Surt - Presentació, orientació laboral, projectes, tallers i formes de col·laborar-hi. Xarxa Feminista de Catalunya - La xarxa feminista és un espai simbòlic de trobada i relació entre les dones i els grups de dones que en formen part. Està obert a totes les dones i grups que s’hi vulguin vincular. Institut Català de la Dona - Organisme depenent de la Generalitat de Catalunya que dóna informació personalitzada sobre temes d'interès de les dones i sobre recursos existents en aquesta matèria. I Congrés de les Dones de Barcelona - Congrés celebrat el gener del 1999 que va concloure amb la presentació d'un plec de propostes a l'Ajuntament de Barcelona.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2020 - Midnight Design Productions, LLC