Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Llocs web sobre metges catalans que han passat a la història de la medicina.
Sites [ Submit ]
La malaltia de Forestier-Rotés Querol - Hiperostosi vertebral anquilosant, descrita pel Dr. Jaume Rorés i Querol, amb la seva biografia i obra. Dr. Ramon Turró - Text de Josep Pla sobre el Dr. Ramon Turró. Dr. Pere Gabarró - Introductor de la cirurgia plàstica a Catalunya. Vida i obra. Els epònims del Dr. Agustí Pedro i Pons - Eponímia mèdica catalana. Aportacions científiques i biografia del catedràtic de patologia mèdica. Les operacions del Dr. Josep Maria Gil-Vernet - Eponímia mèdica catalana. Aproximació a la biografia i obra. El vaccí de Ferran - Aportacions científiques sobre la vacunació anticolèrica del Dr. Jaume Ferran i Clua. Actualitat de les aportacions del Dr. Francesc Duran Reynals - Biografia i aportacions en la recerca de virus i càncer. El mètode o operació de Barraquer: la facoèrisi - Aportacions científiques i biografia del Dr. Ignasi Barraquer i Barraquer, oftalmòleg. Dr. Hermenegild Arruga - Biografia i contribucions científiques de l'oftalmòleg català. Dr. Bartomeu Robert - Biografia i obra d'aquest metge que va arribar a ser alcalde de Barcelona. Els signes de Barraquer i Bordas - Aportacions científiques i biografia del Dr. Lluís Barraquer i Bordas, neuròleg. Els epònims del Dr. Antoni Puigvert. - Eponímia mèdica catalana. Aportacions científiques i biografia de l'uròleg català. Dr. Fernando Vidal López - Pioner en el tractament del dolor a Catalunya. Els epònims del Dr. Pere Piulachs - Eponímia mèdica catalana. Aportacions científiques i biografia del cirurgià català. Els epònims del Dr. Emili Roviralta - Eponímia mèdica catalana. Cirurgià pediàtric. Biografia i aportacions a la ciència mèdica. Les tècniques de Barraquer en queratoplàstia refractiva: la queratofàquia i la queratomileusi - Aportacions científiques i biografia del Dr. Josep Ignasi Barraquer i Moner, oftalmòleg. Dr. Agustí Pedro i Pons - Vida i obra. La hipodermitis nodular subaguda migratòria o síndrome de Vilanova-Piñol - Aportacions científiques i biografia dels Drs. Xavier Vilanova i Joaquim Piñol, dermatòlegs. Dr. Jordi Prats - Biografia i obra del pediatre gironí. Dr. Jaume Ferran i Clua - Biografia amb motiu del 150è aniversari del seu naixement. El Lligament de Gimbernat - Aportacions científiques i biografia del Dr. Antoni Gimbernat i Arboç (1734 - 1816), anatomista i cirurgià. La síndrome de Tolosa-Hunt - Aportacions científiques i biografia del Dr. Eduard Tolosa, neurocirurgià. El factor de difusió del Dr. Francesc Duran i Reynals - Aportacions científiques i biografia del microbiòleg barceloní. Els epònims del Dr. Fernando Martorell i Otzet - Eponímia mèdica catalana. Aportacions científiques i biografia de l'angiòleg barceloní. El mètode Trueta - Aportacions científiques del Dr. Josep Trueta i Raspall. La síndrome de Burnand-Sayé - Eponímia mèdica catalana. Aportacions científiques i biografia del Dr. Lluís Sayé i Sempere, pneumòleg especialista en tuberculosi. L'anestèsia extradural del Dr. Salvador Gil Vernet - Aportacions científiques i biografia. La tècnica d'extracció de la cataracta de Barraquer: la zonulòlisi enzimàtica - Aportacions científiques i biografia del Dr. Joaquim Barraquer i Moner, oftalmòleg. El reflex de Carbonell-Pérez del Pulgar. - Aportacions científiques i biografia dels pediatres barcelonins. El procediment de Boix-Ochoa - Procediment quirúrgic la finalitat del qual és restablir les relacions anatòmiques i les característiques fisiològiques del mecanisme de l’esfínter esofàgic inferior. Vida i obra del cirurgià pediàtric valencià. Dr. Adolf Azoy i Castañé - Vida i obra d'aquest pediare barceloní. Explicació de la prova d'Azoy, tècnica audiomètrica per a infants. Dr. Pere Nubiola i Espinós - Ginecòleg barceloní. Biografia i obra i explicació de la prova de Nubiola per a diagnosticar l'annexitis femenina.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2020 - Midnight Design Productions, LLC