Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Sites [ Submit ]
Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona - Investigació biomèdica en diferenciació cel·lular, i càncer, genòmica, epidemiologia i salut pública, fisiopatologia, bioinformàtica i informàtica biomèdica. Fundació Biblioteca Josep Laporte - Biblioteca presencial i digital, i centre de gestió del coneixement en ciències de la salut. Accés restringit a metges col·legiats. Institut Municipal d'Investigació Mèdica - IMIM - Presentació, recerca, serveis interns, productes i serveis a l'exterior, programa Ramón y Cajal, congressos, publicacions i dades bibliomètriques de Catalunya. Consorci Sanitari de Barcelona - Organisme públic que dirigeix i coordina la gestió dels centres sanitaris de la ciutat. Guies de recursos, publicacions, urgències, programes de salut i concursos de treball. Conselleria de Salut i Consum - Del govern de les Illes Balears. Organigrama, esdeveniments i notícies. Enllaços. Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears - Entitat fundada l'any 1872. Informació, serveis i recursos per als professionals de la medicina. Acadèmia de Medicina de Catalunya - Presentació, història, composició i agenda d'activitats. Servei Català de la Salut - Organisme adscrit al Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya, al voltant del qual s'organitza el sistema sanitari del país. La web ofereix informació sobre l'estructura interna del SCS, el model sanitari català, la xarxa sanitària pública, la targeta sanitària individual i els centres concertats. Departament de Sanitat i Seguretat Social - De la Generalitat de Catalunya. Programes de salut de la Conselleria de Sanitat, informació sobre centres, institucions i malalties. Institut d'Estudis de la Salut - Organisme depenent del Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya que vetlla per la promoció i renovació pedagògica en l'àmbit de les ciències de la salut. Informació institucional, activitats docents i formatives.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2020 - Midnight Design Productions, LLC