Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Llocs en Internet sobre aquestes agrupacions geogràfiques d'Europa.

La Unió Europea o UE és una organització internacional d'estats europeus, establerta pel Tractat de Maastricht.
La Unió Europea és l'organització internacional més poderosa que existeix actualment, d'alguna manera similar a un estat, tot i que no del tot, ja que els estats membres mantenen representacions diplomàtiques a altres estats. Alguns experts creuen que no s'hauria de considerar com una organització internacional, més aviat una entitat sui generis'.
Sites [ Submit ]
Viquipèdia: Unió Europea - Organització internacional d'estats europeus, establerta pel Tractat de Maastricht. Problemes actuals, orígens, mètodes, concepte i història. Estats membres i ampliació a l'est. L'Euro a Catalunya - Pla de la Generalitat per a la introducció de l'euro a Catalunya, informació sobre els bitllets i les monedes i consells per a fer el canvi. Info Point Europa - Accés a informació sobre la Unió Europea: legislació, institucions, programes comunitaris, beques i ajuts. Fet per l'Ajuntament de Lleida. Viquipèdia: Pressupost de la Unió Europea - Conté els ingressos i les despeses de la UE. Viquipèdia: Consell Europeu - Òrgan polític que té la funció d'impulsar i definir les orientacions polítiques generals de la UE, i arbitrar o desbloquejar els temes més difícils. També té atribucions en la PESC, cooperació de la jurisdicció i de la policia en matèria penal, política econòmica, monetària, i d'ocupació. Viquipèdia: Tractat que estableix una constitució per Europa - Proposta de tractat constitucional per a la Unió Europea. L'objectiu fonamental és substituir el conjunt de tractats existents que constitueixen Europa. Viquipèdia: Tractat de Maastricht - Ciutat neerlandesa on es signà l'acord i on es duren a terme les negociacions finals durant el mes de desembre de 1991. Acord signat el 7 de febrer de 1992 pels membres de la UE. Entrà en vigor l'1 de novembre de 1993 i portà a la creació de la UE que en endavant substituexi a la Comunitat Europea i fou el resultat de la resolució separada de varies negociacions en temes d'unió monetària i política. Viquipèdia: Referèndum sobre la Constitució Europea a Espanya - El 20 de febrer del 2005, Espanya es convertí en el primer país de la UE en el qual es celebrà un referèndum sobre el Tractat que estableix una constitució per Europa signat el 29 d'octubre del 2004 a Roma pels caps d'estat dels estats membres Viquipèdia: Parlament Europeu - Assamblea parlamentària de la UE, els membres de la qual són escollits per sufragi universal i directe cada 5 anys. És l'única institució de la UE escollida directament pels ciutadans. Viquipèdia: Llistat d'aglomeracions de la Unió Europea - Les àrees metropolitanes de més de 500.000 habitants de la UE apareixen ordenades per població. Viquipèdia: Europol - És la contracció de European Police Office, és la agència de la UE destinada a gestionar la informació criminal i de seguretat. Viquipèdia: Euro - És la moneda de dotze dels vint-i-cinc estats que formen part de la UE (i també d'alguns de fora de la Unió).
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
Also Available in These Languages
Anglès  -  Danès  -  Castellà  -  Italià  -  Islandès  -  Alemany  -  Txec  -  Neerlandès  -  Lituà  -  Romanès  -  Suec  -  Francès  -  Hongarès  -  Polonès  -  Grec  -  Noruec  -  Esperanto  -  Slovensky
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2020 - Midnight Design Productions, LLC