Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Llocs d'àmbit restringit a aquesta Comunitat Autònoma.

Madrid és la capital del regne d'Espanya. Està situada al centre de la Península Ibèrica. Té una població de més de 3.100.000 habitants. A més, Madrid també és capital de la província i de la comunitat autònoma del mateix nom. La seva àrea metropolitana és la més gran de la península i compta ja amb 5.600.000 habitants.
Also Available in These Languages
Anglès  -  Castellà  -  Italià  -  Alemany  -  Neerlandès  -  Francès
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2021 - Midnight Design Productions, LLC