Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Llocs d'àmbit restringit a aquesta comunitat autónoma.

Le illes Canàries és una comunitat autònoma d'Espanya. La capitalitat de les illes és compartida entre les ciutats de Santa Cruz de Tenerife i Las Palmas de Gran Canaria. La seu de la presidència del govern s'alterna entre les dues ciutats d'acord amb la sessió parlamentària.
Also Available in These Languages
Anglès  -  Castellà  -  Italià  -  Alemany  -  Neerlandès  -  Francès
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2020 - Midnight Design Productions, LLC