Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
La filologia és la disciplina que estudia l'estructura i evolució d'una llengua principalment mitjançant l'anàlisi de textos i les relacions amb les cultures que les han produït. Mentre que la lingüística és la disciplina que estudia el llenguatge i s'interessa per la descripció de l'estructura i el funcionament de les diferents llengües.
Also Available in These Languages
Anglès  -  Castellà  -  Italià  -  Alemany  -  Francès
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2020 - Midnight Design Productions, LLC