Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Sites [ Submit ]
Arxiu Gavín - Documentació personal sobre la història del poble català en les seves tradicions culturals i religioses. Ubicació, contingut, enllaços i donacions. Arxiu Diocesà de Girona - Recerca d'informacions guardades als documents de l'arxiu. Arxiu General de la Diputació de Barcelona - Fons documental, biblioteca i hemeroteca, fons fotogràfic i d'audivisuals i àrea de documentació. Arxiu Capitular de la Catedral de Girona (ACG) - Història de l'arxiu, fons i biblioteca auxiliar. Sistema d'Arxius de Catalunya - Presentació del servei d'arxius de la Generalitat de Catalunya. En línia alguns números del seu butlletí. Per cada arxiu, descripció del fons i els serveis i informació de contacte i d'accés. Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona - Situat al Palau Arquebisbal de Tarragona. Història i fons. Servei d'Arxius de Ciència - Amb la voluntat de contribuir a la conservació i la difusió del patrimoni documental de la ciència, la tecnologia i la medicina contemporànies a Catalunya i, en general, dins les terres de parla i cultura catalanes. Arxiu Històric de Moià - Conjunt de fons notarials del terme de Moià amb un abast cronològic dels segles XIII al XVII. Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona - Institució cultural que té la finalitat de conservar, restaurar i facilitar l'accés i la consulta dels fons documentals que té en dipòsit.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2019 - Midnight Design Productions, LLC