Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Ciència que té com a objecte l'estudi de la població. Hi conviuen factors econòmics, geogràfics, històrics, socials o psicològics, en unes interrelacions no sempre clares ni delimitades.
Sites [ Submit ]
Institut Valencià d'Estadística - IVE - Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana. Xifres, dades municipals, enllaços, recerca i serveis. Seminari d'Estudis sobre la Població del País Valencià - Estadístiques històriques i actuals de població del País Valencià. Publicacions, bibliografia i activitats del SEPPV. Servei d'Estudis del Ministeri de Finances - Dades econòmiques i estadístiques del país. Servei d'estudis, estadístiques, publicacions i enllaços. Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT) - Estadística bàsica territorial, de Catalunya, consultes a bases de dades sobre el territori, onomàstica i altres àmbits. Organització, publicacions, biblioteca i enllaços. Demografia de Menorca - Descobriments inèdits sobre la demografia de Menorca: lloc que ocupen els diferents municipis dins Menorca, Balears i Espanya. Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) - Consorci d'investigació en qüestions econòmiques, socials i territorials en àmbits urbans, metropolitans i regionals de Catalunya, on conflueixen els interessos de la universitat, l'administració pública i les institucions per a la promoció econòmica. Institut d'Estadística de les Illes Balears - Ibestat - Dades estadístiques més significatives de les Illes Balears, així com publicacions i estudis divulgatius de producció pròpia, normativa legal i activitats formatives.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
Also Available in These Languages
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2020 - Midnight Design Productions, LLC