Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Banda de Sentmenat, creada el 1988, amb dos excomponents de la Gran Aventura. La seva música es pot definir com rock-pop contundent, amb influències d'estils tant diferents com ara el rock, el pop o el hard-rock.
Sites [ Submit ]
Objectes Perduts - Història i discografia comentada.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2020 - Midnight Design Productions, LLC