Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Sites [ Submit ]
Приеми ме - Сайт за кампанията за приемни родители. Информация относно приемната грижа, законодателството по въпроса и други полезни ресурси. Сдружение Зелена Варна - Гражданско сдружение срещу строителния произвол, запазване на зелените площи в града, осигуряване прозрачност в действията на местната администрация. Зелени Балкани - Предлага информация за дейността, проектите и кампаниите на неправителствената природозащитна организация. Фондация "Очи на четири лапи" - Предлага информация за фондацията и за обучението на кучета-водачи на незрящи. Предлага възможност за отглеждане на кучета водачи в приемни семейства. Св. Св. Кирил и Методий - Международна фондация която подпомага популяризирането на постиженията на световния опит в областта на образованието и културата. Управление, новини, програми и информационни центрове. Програма Достъп до Информация - Фондация целяща да помогне за реализиране правото на гражданите на информация, предоставя норматина база, правна помощ, обучения, библиотека и указател. Фондация за Реформа в Местното Самоуправление - Провежда дискусионни форуми, публични обсъждания, проучвания, изследвания и консултации. Включва издания, програми и проекти. На Ти с Природата - Регионален природозащитен център София цели подобряване на българското законодателство за защита на животните в страната, включва новини, цели и политика на организацията. Четири Лапи - Благотворителна организация за защита на животните, информация за проекти, кампании, политика, история и екип. Родители - Асоциация целяща да насърчи и подпомогне родителите в доброто възпитание на своите деца. Съдържа информация за осъществени, актуални и бъдещи проекти. Работилница за Граждански Инициативи - Неправителствена фондация, предоставяща опит за по-ефективна дейност на граждански и обществени организации и групи. Институт за Пазарна Икономика - Развива и защитава пазарните подходи при преодоляване на предизвикателствата, с които се сблъскват гражданите и деловите среди. Женски Алианс за Развитие - Фондация застъпник за равнопоставеност и партньорство между половете. Информация за програмите и проектите на организацията Булатом - Сдружение за защита интересите на българската ядрена индустрия и енергийната политика на страната пред държавните и европейските институции. Отворено Общество - Неправителствен институт за насърчаване и развитие на обществото в страната и подпомагане на европейския интеграционния процес. Фондация Лале - Финансиране на социални програми в България. Фондацията подкрепя граждански организации, които работят за удовлетворяване на социални нужди на обществото. Център за Изследване на Демокрацията - Неправителствена организация, създадена през 1989 г. с цел подпомагане на демократичните реформи в страната. Златен Век - Официална страница на сдружението на българските студенти в Германия, градове Нюрнберг и Ерланген. Асоциация на общини от южен централен район "Хебър" - Сайтът предлага информация за общините-членове на Асоциация "Хебър", както и новини за случващото се на тяхна територия. Ротари Клуб - За дейността, членоевете и проектите на Ротари клуб гр. Поморие. Българската Коледа - “Българската Коледа” е благотворителна инициатива, която набира средства за лечението на болни български деца. Превантивно - информационен център по проблемите на наркоманиите - Центърът предоставя възможност за безплатно лечение и консултации при употреба, злоупотреба и зависимост към психоактивни вещества Общоарменски Благотворителен Съюз "Парекордзаган" - Съюзът се занимава с популяризиране на арменското културно и историческо наследство и укрепване на арменското самосъзнание. SOS Детски селища - България - Предоставя информация за организацията, дейността и възможностите за подпомагане на инициативата. Национално сдружение на общините в Република България - Сайтът предоставя информация за диалога на общините с централната власт, обучения и форуми за общините в България Асоциация на българските черноморски общини (АБЧО) - Oрганизира общините-членки за решаване на общи за Черноморския регион проблеми Национална асоциация на председателите на общински съвети в Република България - НАПОС-РБ се определя като организация на физически лица-председатели на Общински съвети за осъществяване на дейност в обществена полза. Наследник на НАДПОС-РБ. За Нашите Деца - Неправителствена огранизация подпомагаща приемните родители и осиновителите. Информация за проекта, приемната грижа и възможност за кандидатсване онлайн.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2021 - Midnight Design Productions, LLC