Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
В категорията са включени сайтове на български език, засягащи живота и проблемите на хората в неравностойно положение.
Sites [ Submit ]
Фондация "Очи на четири лапи" - Предлага информация за фондацията и за обучението на кучета-водачи на незрящи. Предлага възможност за отглеждане на кучета водачи в приемни семейства. Съюз на слепите в България - Предлага информация за структурата и дейността на ССЛ, както и фонотека. Съюз на глухите в България - Предлага информация за дейността на съюза и последните броеве и архив на вестник "Тишина". Асоциация на родителите на деца с увреден слух - Информация за структурата и дейността на асоциацията. Български Жестов Език - Предлага информация за провежданото обучение и онлайн курсове по жестови език. Полезни ресурси за страдащите от глухота. Агенция за хората с увреждания - Предлага информация за агенцията, нейните програми и данни за контакт. Християнски център за хора с увреждания "Благодат" - Предлага информация за дейността на центъра, полезни ресурси и материали с религиозен характер, предназначени за слепите. Национална организация за спорт и интеграция "Витоша" - Развива дейност в сферата на спорта и активната интеграция на хората с увреждания. Предлага информация за дейността и организираните спортни състезания за незрящи. Национален център за рехабилитация на слепи - Предлага подробна информация за центъра при Съюза на слепите в България, неговата дейност и история.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2021 - Midnight Design Productions, LLC