Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Блогът е лична страница, в която авторът пише каквото му хрумне ежедневно или поне често. Понякога CMS на блогове, като wordpress се използват за специализирани сайтове с много автори, като се получава нещо като новинарски сайт. По същество блогът може да е и новинарски сайт.
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2020 - Midnight Design Productions, LLC