Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Интернет, световната мрежа е една нова медия и средство за комуникация свързващо хората от всяка точка на света. Интернет ни дава възможност да получаваме или предоставяме информация на други хора, фирми, организации или институциии .
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2020 - Midnight Design Productions, LLC