Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Лекарски кабинети и медицински центрове
Sites [ Submit ]
Медицински център "Света София" - Бургас - Предлага информация за медицинските и диагностични услуги, които извършва. Център по репродуктивна медицина и оплождане ин витро - София - Предлага диагностика и лечение на стерилитет, оценка на яйчниковия резерв, инсеминации, спермограми и спермална банка. Lege Artis - Дерматологичен център в Стара Загора предлага информация за услугите си и контактни данни. Медицински Център "Св. Пантелеймон" - Предлага диагностика, лечение и рехабилитация на болни, наблюдение на бременни жени,наблюдение на хронично болни и застрашени от заболяване лица,профилактика на болести и ранно откриване на заболявания. Национален център по наркомании - Предлага координация и методическо ръководство на дейностите, свързани с превенция на злоупотребата с наркотични вещества, с лечение и с намаляване на здравните щети и рехабилитация на лица злоупотребяващи или зависими от наркотични вещества Военномедицинска Академия - - Предлага информация за диагностико-лечебната, учебната и научната дейност на болницата, стационара, диагностичните лаборатории и диагностично-консултативния блок. Стоматологичен Център Интелдент - Информация за центъра в София и предлаганите в него услуги. Логопедичен кабинет - Дейзи - Логопедичен кабинет Дейзи София предлага превенция на говорни нарушения и говорна терапия
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2021 - Midnight Design Productions, LLC