Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
This corresponds to Society/Organizations/
Sites [ Submit ]
Զարգացման Հայկական Գործակալություն - Գործակալության նպատակն է՝ աջակցել օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ներգրավմանը և խթանել արտահանումը։ Գործընկերություն հանուն բաց հասարակության - Ժողովրդավարական բարեփոխումների գործընթացը խթանող կոալիցիա։ Հայ կանայք հանուն առողջության և առողջ շրջակա միջավայրի - Նպատակն է հետազոտել Հայաստանում շրջակա միջավայրի աղտոտման հիմնախնդիրը, բարձրացնել բնակչության իրազեկությունը շրջակա միջավայրի աղտոտիչների մասին, նպաստել մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի վրա աղտոտիչների վնասակար ազդեցության կրճատմանը, հայ ազգաբնակչության, մասնավորապես` երեխաների և կանանց շրջանում առողջ ապրելակերպի ձևավորմանը: Հայկական Կարմիր Խաչի Ընկերություն - Մարդասիրական կազմակերպություն, որի առաքելությունն է նվազեցնել բնակչության խոցելիությունը՝ մարդասիրության ուժի մոբիլիզացմամբ։ Ազգային զարգացման գիտակրթական կենտրոն - Կենտրոնի նպատակն է նպաստել կրթական համակարգի զարգացմանը և ինտեգրմանը միջազգային կրթական համակարգին։ Նպատակը, կանոնադրություն, անդամներ, գործունեությունը, նկարներ, կապ։ Վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամ - Հիմնադրամը բնապահպանական նախագծեր է իրականացնում՟ էկոլոգիայի, բնապահպանական օրենսդրության, ֆիլմերի նկարահանման, ինչպես նաև զբոսաշրջության և տարածաշրջանային զարգացման բնագավառների մասնագետների աջակցությամբ։ Գլոբալ Զարգացումներ Հիմնադրամ - Զարգացման ծրագրեր, փորձագիտություն, խորհրդատվություն, հետազոտություններ, մասնագիտական կրթություն, միջոցառումներ և հրատարակումներ։ Առաքելություն Հայաստան - Բարեգործական կազմակերպություն որը նպաստում է անապահով տարեցների, փախստականների և այլ խոցելի խմբերի։ Ջինիշյան հիշատակի հիմնադրամ - Հիմնադրամի մասին, մեդիա կենտրոն, նորություններ, ծրագրեր, ՀՏՀ, հղումներ։ Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միություն - Նորություններ, ՀԲԸՄ-ի մասին, ծրագրեր, հավելյալ հատկացումներ, Երևանյան ամառային պրակտիկայի ծրագիր, ԵԱ Երևան, հղումներ։ Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամ - Կազմակերպության առաքելությունն է նպաստել Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության զարգացմանը՝ շահույթ չհետապնդող կազմակերպությունների ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացման միջոցով։ Մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության ինստիտուտ - Ինստիտուտի մասին, գործունեություն, հրատարակություններ, համագործակցություն, լուրեր, կապ։ Ապագան Բաց է կրթական ՀԿ - Նորություններ, մեր մասին, ծրագրեր, կամավորներ, նկարներ, աջակիցներ, հաշվետվություն։ Հայաստանի Երիտասարդ Կանանց Ասոցիացիա - Ծրագրեր, անդամություն, նորություններ, հայտարարություններ, աշխատանք զանգվածային լրատվամիջոցների հետ, նվիրատվություն, հյուրերի գիրք, կապ։ Խաղաղության երկխոսություն - Կազմակերպության առաքելությունն է քաղաքացիական հասարակության ակտիվ մասնակցության ապահովումը տարածաշրջանային, ազգային, միջազգային մակարդակներում, ինչպես նաև փոխադարձ հարգանքի պայմաններում ընթացող երկխոսության խթանումը հակամարտող կողմերի հասարակությունների միջև։ Կանանց Իրավունքների Կենտրոն - Գործունեությունը, հրատարակված նյութեր, և պատկերասրահ։ Հույս և Օգնություն - Հասարակական կազմակերպության նպատակն է նպաստել ՀՀ բնակչության սեռական, վերարտադրողական և հոգեկան առողջության բարելավմանը և պահպանմանը՝ բնակչության իրազեկության բարձրացման և կենսական հմտությունների ուսուցման միջոցով։ Փրկություն հաշմանդամ երեխաների կենտրոն - Հասարակական կազմակերպության գործունեությունը, իրականացվող ծրագրերը և նկարները։ Ֆրանս Հայկական Զարգացման հիմնադրամ - Ներկայացում, նախագծեր, համագործակիցներ, կոնտակտներ։ Ապագան Քոնն է - Բարեգործական սոցիալական հասարակական կազմակերպություն։ Երիտասարդական Նվաճումներ - Կրթական հասարակական կազմակերպություն։ Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ - Հասարակական կազմակերպություն, որը միավորում է ժողովրդավարության, հանդուրժողության, բազմակարծության և մարդու իրավունքների գերակայության սկզբունքներն արժևորող անհատների։ ՄԱԿ-ի Հայկական Ասոցիացիա - Կազմակերպությունը համախմբում է Հայաստանի քաղաքացիներին և կազմակերպություններին Միավորված ազգերի կազմակերպության արժեքների, գաղափարների և սկզբունքների շուրջ։ Շեն - Բարեգործական հասարակական կազմակերպությունը հետամուտ է Հայաստանի հեռավոր և անբարեկեցիկ համայնքների սոցիալ-տնտեսական և մշակութային զարգացմանը։ Հեծանիվ+ - Հայաստանում հեծանվային շարժումը ներկայացնող հասարակական կազմակերպություն։ Հասարակություն առանց բռնության - Հասարակական կազմակերպության նպատակն է ունենալ կրթված ու զարգացած երիտասարդություն, որը հետագայում կձևավորի բաց քաղաքացիական հասարակություն առանց բռնության։ Գործընկերություն և Ուսուցում - Կրթության և համագործակցության միջոցով քաղաքացիական հասարակության ձևավորմանն ու զարգացմանը նպաստող կազմակերպություն։ Մեր Տունը - Մեր Տունը օրիորդներին ապահովում է ընտանեկան միջավայրով, որոնք մանկության տարիներին ապրել և մեծացել են հայկական մանկատներում կամ ունեցել են ոչ նպաստավոր խիստ կենսակերպ: Հայ Առաջադեմ Երիտասարդություն - Կազմակերպության նպատակներն են՝ երիտասարդներին իրազեկել սպասվող միջազգային կոնֆերանսների, սեմինարների, կրթական հեռանկարների և այլ միջոցառումների մասին։ Տնտեսական զարգացման և հետազոտությունների կենտրոն - Սոցիալական և տնտեսական հետազոտությունների և հանրային քաղաքականությունների վելուծությանն ու նախագծմանն ուղղված անկախ հետազոտական ինստիտուտ։ Երիտասարդ Մարդկանց Քրիստոնեական Ասոցիացիա - Կազմակերպության մասին, գործունեությունը, պատկերասրահ և լրահոս։ Սկարպ Առողջական Կենտրոն - Կազմակերպության նպատակն է աջակցել Հայաստանում բնակվող հաշմանդամ երիտասարդներին լինել անկախ և հասարակության լիիրավ անդամ։ Հայ Օգնության Միություն - Միությունը մարդասիրական, հասարակական, ոչ դավանական, կանանց կազմակերպություն է, որ առաքելություն ունի ծառայել հայ ժողովրդի ազգային նկարագրի և մշակութային ինքնության պահպանմանը։ Եվրոպական ինտեգրացիա ՀԿ - Կազմակերպության նպատակն է նպաստել եվրոպական ընտանիքին Հայաստանի բազմակողմանի և լիարժեք ինտեգրացիային: ԳիվՄիԻնֆո նախագիծ - Նախագծի նպատակն է հանրային վերահսկողություն իրականացնել կառավարման համակարգի նկատմամբ և մշտական մոնիտորինգի միջոցով ներկայացնել կառավարման համակարգի վիճակագրական պատկերը տեղեկատվության ազատության ոլորտում։ Տեղեկատվական Համակարգերի Զարգացման և Վերապատրաստման Կենտրոն - Կենտրոնի մասին, ընդհանուր տեղեկություններ և առցանց ծառայություններ: Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների - Կազմակերպությունը զբաղվում է դատարանների մոնիտորինգով, շահերի պաշտպանությամբ, իրազեկվածության բարձրացմամբ և ռազմավարական դատավարությունների վարմամբ։ Իմ մասին ծրագիր - Ծրագրի շրջանակներում աշակերտները մասնակցում են գործնական դասընթացների երեխաների և հաշմանդամների իրավունքների, հանրային ելույթների, շահերի պաշտպանության քարոզչության և մեդիա կրթության ոլորտներում: Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտե - Կազմակերպության նպատակն է մարդկանց իրավունքների պաշտպանումը։ Պատմություն, գործունեությունը, նորություններ, «Դիտորդ» պարբերականը, ֆոտոարխիվ, ՀՏՀ, կապեր։ Ուրբան Հիմնադրամ - Հիմնադրամի առաքելությունն է խթանել Հայաստանի ժողովրդավարացման գործընթացին և ապահովել արժանավայել կենսամակարդակ: Հարկ Վճարողների Պաշտպանություն - Կազմակերպության առաքելությունն է նպաստել հարկային և մաքսային համակարգերի արդյու­նավետ կայացմանը և օրենդրության համահավասար և համընդհանուր կիրառմանը Հայաս­տա­նում` նպաստել կոռուպցիոն ռիսկերը նվազմանը։ Հայաստանի Եվրոպացի Բարեկամներ - Կազմակերպությունը աջակցում է Հայաստանի և Եվրոպայի գործիչների միջև սերտ կապերի հաստմանը։ Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն - Կենտրոնի առաքելությունն է նպաստել արդյունավետ հանրային քաղաքականությանը և կառավարմանը Հայաստանում՝ կանխարգելելու կոռուպցիան և ամրապնդելու ժողովրդավարությունը։ Երկրապահ Կամավորականների Միություն - Միության հիմնական նպատակներն ու խնդիրներն են՝ աջակցել հայրենիքի բարգավաճման և հայ ժողովրդի անվտանգության ապահովման գործին։ Իրավունքների Տեղեկատվական Կենտրոն - Կազմակերպության առաքելությունն է օգնել մարդկանց իմանալ և պաշտպանել իրենց իրավունքները։ Սևակ Միություն - Միության նպատակն է ամրապնդել Հայաստանի և Եվրոպայի միջև սոցիալ-մշակութային կապերը։ Կին ձեռներեցների ցանց - Ծրագրի նպատակն է խթանել կանանց տնտեսական մասնակցությունը Հայաստանում։ Հայոց Արծիվներ - Հայրենասիրական հասարակական կազմակերպություն։ Հաշմանդամություն Հայաստանում - Հաշմանդամություն ունեցող անձերի հարցերը լուսաբանող կայք։ ՀԿ Կենտրոն - Կենտրոնի նպատակն է աջակցել ժողովրդավարության կայացումը՝ քաղաքացիական հասարակության զարգացմամբ։ Ես Կամավոր եմ - Կազմակերպության նպատակն է զարգացնել կամավորությունը և քաղաքացիական մասնակցությունը Հայաստանում։ Լայֆ Ծրագիր - Ծրագրի ռազմավարական խնդիրն է արդյունավետ մոդել մշակել հաշմանդամություն ունեցող անձանց աշխատանքային հնարավորություններով ապահովելու համար։ Ազգային սոցիալական բնակարանային ասոցիացիա - Հիմնադրամի նպատակն է խթանել ցածր և միջին եկամուտ ունեցող ընտանիքների համար կայուն բնակարանների զարգացումը։ Երիտասարդական Նախաձեռնությունների Կենտրոն - Կենտրոնի առաքելությունն է նպաստել երիտասարդների քաղաքացիական ակտիվության բարձրացմանը՝ խրախուսելով երիտասարդական նախաձեռնություններն և ակտիվ մասնակցությունը։ Երիտասարդական Ակումբների Դաշնություն - Դաշնության առաքելությունն է՝ միավորելով երիտասարդական ակումբներին՝ բարձրացնել երիտասարդ սերնդի դերը պետության մեջ ու քաղաքացիական հասարակության կայացման գործում։ Հայ-Լեհական կապերի զարգացման կենտրոն - Հայ-Լեհական կապերի զարգացման կենտրոն հասարակական կազմակերպություն։ Ապրիր երազանքդ կենտրոն - Կյանքի հմտությունների Ջինիշյան կենտրոնի նպատակն է ոգեշնչել և աջակցել երիտասարդներին՝ իրենց երազանքներն իրականացնելու գործընթացում։ Ագաթ հատուկ կարիքներով կանանց կենտրոն - Կենտրոնի առաքելությունն է նպաստել Գյումրու 16-35 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող կանանց և աղջիկների կյանքի որակի բարելավմանը և շահերի պաշտպանությանը։ Մեդիա կենտրոն - Հանրությանը հետաքրքրող տարբեր թեմաների շուրջ տեսակետներ հայտնելու և բազմակողմանի քննարկումներ անցկացնելու հարթակ։ Հայաստանի թռչունների պահպանման միություն - Կազմակերպությունը ձգտում է պահպանել թռչուններին, նրանց կենսամիջավայրերը, ինչպես նաև կարևորագույն նշանակության տարածքները։ Խուլերի միավորում - Առցանց հարթակ լսողության խնդիրներ ունեցողների համար։ Քաղաքացիական գիտակցություն - Հայաստանում ժողովրդավարության խթանման ու զարգացման նպատակով ստեղծված հասարակական կազմակերպություն։ Ուլիսսես - Զբաղվածության գործակալություններին տեղեկատվական աջակցության համակարգ։ Միավորված ազգերի կազմակերպության Մանկական հիմնադրամ (ՄԱՄՀ/ՅՈՒՆԻՍԵՖ) - ՅՈՒՆԻՍԵՖը կոչված է պաշտպանելու բոլոր երեխաների իրավունքները և հետևել բոլոր կառավարությունների կողմից դրանց իրականացմանը։ Բաց կառավարման գործընկերություն - Նախաձեռնության նպատակն է քաղաքացիական հասարակության ակտիվ ներգրավմամբ նպաստել կառավարման համակարգի բարելավմանը։ Կորպորատիվ Կառավարման Կենտրոն - Անկախ փորձագիտական հարթակ, որի առաքելությունն է կորպորատիվ կառավարման միջազգային առաջադեմ պրակտիկայի և սկզբունքների առաջխաղացումը։ Դեմ եմ - Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի դեմ ուղղված կազմակերպություն։ Բաց հասարակության հիմնադրամներ - Ներկայացված են նորություններ, ծրագրեր, հրապարակումներ և հետադարձ կապ։ իԿին.ամ - Բլոգը նախատեսված է հաշմանդամություն ունեցող երիտասարդ կանանց և աղջիկների համար, ովքեր ունեն նույն հետաքրքրությունները, ինչ գեղեցիկ սեռի մյուս ներկայացուցիչները։ Եվրասիա Համագործակցություն Հիմնադրամ - Հիմադրամի մասին, ծրագրեր, կազմակերպությունների համար, նորություններ, կապ։ Հայաստանի խաղողագործների միություն - Կազմակերպության նպատակն է աջակցել խաղողագործության զարգացմանը։ Կանաչ արահետը - Գյուղատնտեսության աջակցության հասարակական կազմակերպություն։ Ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոն - Գործունեություն, հրապարակումներ, օրացույց և գործընկերներ։ Ընտրությունը քոնն է - Կազմակերպության առաքելությունն է նպաստել Հայաստանում ազատ, արդար և թափանցիկ ընտրությունների կայացմանն ու ժողովրդավարական գործընթացների զարգացմանը։ Հայ Կամավորների Բանկ - Ծրագրի նպատակն է խթանել կամավորական աշխատանքի մշակույթի ձևավորմանը և զարգացմանը։
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2021 - Midnight Design Productions, LLC