Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Zde jsou obsaženy stránky spojené s rozmnožováním, reprodukcí a obory s tím spojenými.
Sites [ Submit ]
Sanatorium Pronatal - Nestátní zdravotnické zařízení v Praze, které poskytuje komplexní služby v oblasti asistované reprodukce v oborech gynekologie, urologie, embryologie a lékařské genetiky. NeoWeb - Komplexní péče o novorozence, určené neonatologům, pediatrům, porodníkům a dalším spolupracujícím odborníkům. Odborné články, klinické postupy a databáze farmak. Agentura Pamad - Cvičení a plavání pro těhotné, předporodní kurzy, diskusní fórum pro budoucí a čerstvé maminky. DNA testy - Genetické DNA testy ve světových laboratořích. Určování otcovství, příbuzenství, genové odchylky a dědičné nemoci u lidí i u zvířat. Centrum reprodukční medicíny a reprodukční genetiky FN v Praze-Motole - Spektrum léčebných možností v oblasti reprodukční medicíny, asistované reprodikce, in vitro fertilizace a mimotělního oplození. Studio pro ženy - Stránky o cvičení pro těhotné, přípravě na porod, školení partnera k porodu, cvičení po porodu s hlídáním dětí, plavání kojenců, pilates pro těhotné. První virtuální porodnice - Informace pro rodiče, porodní asistentky i lékaře o přípravě na porod. Genomac International, s.r.o. - Na stránkách máte možnost podat anonymní a znalecké určování otcovství a příbuzenských vztahů, genetické určení geografického původu (Genografický test, genetické testování vrozených onemocnění (dědičná trombofilie), DNA analýzy a výzkum vrozených i získaných forem nádorových onemocnění. Vrozené vady - Základní informace o epidemiologii a registraci prenatálně a postnatálně diagnostikovaných vrozených vad v ČR a souvisejících biosociálních faktorů. Andromeda - privátní andrologická praxe - Specializované soukromé zdravotnické zařízení s řadou prvenství, zal. r. 1995. Léčba mužské neplodnosti, poruchy erekce, poruchy ejakulace, hormonální poruchy, operace mužských pohlavních orgánů. Agentura Větrník - kurzy pro těhotné, kurzy pro maminky, cvičení, kojení a laktační poradenství, asistence u porodu, konzultace, hlídání dětí Sexuálně.cz - Zábava, informace, rady a prostor k diskusi ohledně lidské sexuality. Live Doctor: Online zdravotní poradna - Obsazhuje užitečné odborné rady a informace pomáhající řešit zdravotní problémy. Poradna se specializuje na problémy těhotenské, gynekologické, urologické a sexuální. Sanatorium Helios - Centrum asistované reprodukce. Obsahuje informace z gynekologie a genetiky, vyšetření neplodnosti a dárcovství.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
Also Available in These Languages
anglicky  -  holandsky  -  rusky  -  japonsky  -  švédsky  -  arabsky  -  polsky  -  čínsky (zj.)  -  francouzsky  -  turecky
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2019 - Midnight Design Productions, LLC