Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Sites [ Submit ]
Nadace pro transplantace kostní dřeně - Staňte se i vy dárcem kostní dřeně a pomozte zachránit lidský ľivot. Český Registr Dárců Kostní Dřeně - Historie a současnost činnosti pracoviště IKEMu, grafy, adresy a strategie. Česká lékařská komora - Oficiální stránky této organizace sdružující lékaře. Informace a tisková prohlášení, právní služby, diskuze. Státní ústav pro kontrolu léčiv - Oficiální stránky obsahující informace o organizaci, její politice a statutu. Státní zdravotní ústav - Fakta o organizaci, struktura, stránky jednotlivých pracovišť, aktuality. Dětský lékař - Stránky Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost. Multiscan s.r.o. - Nestátní zdravotnické zařízení zaměřené na poradenskou, preventivní, diagnostickou, léčebnou a rehabilitační zdravotní péči. Nemocniční lékárenství - Oficiální stránky Sekce nemocničních lékarníků ČFS. Sdružení soukromých gynekologů ČR - Registrace, plán akcí a informace o hájení profesních zájmů. Lékařský odborový klub - Aktuality ze světa českých lékařů. Návrhy zákonů, články a komentáře, informace pro členy. UniFy ČR - Unie fyzioterapeutů České republiky. Obsahuje aktivity, legislativu a koncepci. Paleček - Společnost lidí malého vzrůstu. Místní skupina Českého červeného kříže Prosek - Dotované ozdravné klimatické pobyty pro děti (v doprovodu rodičů) s diagnózou asthma bronchiale, atopický ekzém či psoriáza. Banding klub - Sdružení lidí, kterým byla provedena bandáž žaludku. Informace o obezitě, bariatrické chirurgii, laparoskopické gastrické bandáži, výsledcích operační léčby obezity a bodu mass indexu (BMI). Nadace Divoké husy - Podporuje odvážné lidi a smělé projekty v sociální a zdravotní oblasti. Hospice - Hospic je specializované zařízení, poskytující tzv. paliativní péči, tedy péči zaměřenou na úlevu od bolesti, kterou postupující nemoc přináší, na rozdíl od standardní lékařské (kurativní) péče zaměřené na léčbu nemoci. Wellness Tour - Informace a nabídka lázeňských a wellness pobytů v ČR a SR. Výběr lázeňského místa podle léčebného nebo relaxačního zaměření pobytu. Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře ČLS JEP (NASKL) - Provádí registraci a autorizaci, edukaci a přípravu klinických laboratoří k akreditaci. Česká asociace sester - Informace o ošetřovatelství, vzdělávání a vzdělávacích akcích, osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Spolupracuje se zdravotnickými, sociálními a školskými zařízeními. Záchranný tým ČČK Ostrava - zdravotnické asistence na sportovních, kulturních a společenských akcích, kurzy a školení první pomoci ARCUS - onko centrum - Občanské sdružení pro prevenci rakoviny a následnou péči o onkologické pacienty. Parent Project - svalová dystrofie - Občanské sdružení věnující se dětem postiženým svalovou dystrofií Duchenne/Becker. Finanční podpora výzkumu DMD/BMD, zlepšení základní péče a kvality života pacientů, podpora integrace. Grémium majitelů lékáren - Ochrana specifických zájmů lékárníků, podpora českého farmaceutického průmyslu, obchodu, vědy a školství. Česká stomatologická komora - Organizace sdružující stomatology zejména za účelem ochrany společných zájmů, odbornosti a etiky povolání. Nadační fond Veronika - Pomoc fyzicky a mentálně postiženým dětem, mládeži a spoluobčanům, podpora projektů a aktivit právnických i fyzických osob zaměřených na tělesně a mentálně postižené občany. HAIMA - občanské sdružení pro pomoc dětem s hematologickým a onkologickým onemocněním - Novinky a aktivity sdružení pro aktivní pomoci dětem postižených poruchou krvetvorby. MONKIN - Moravská Onkologická Iniciativa - Asociace onkologických odborníků. Ústav zdravotnických informací a statistiky - Řízení a koordinace plnění úkolů Národního zdravotnického informačního systému. Společnost pro bezlepkovou dietu - Informace o bezlepkové dietě, recepty, databáze speciálních prodejen, seznam bezlepkových produktů, message board, oblíbené restaurace, odkazy. Národní registr komplikací gynekologické laparoskopie - Laparoskopické hysterektomie a jejich komplikace. Český červený kříž - Humanitární občanské sdružení působící na celém území České republiky. Působí zejména v oblasti humanitární, sociální a zdravotní.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2020 - Midnight Design Productions, LLC