Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
První pomoc je péče nebo léčba poskytnutá postiženému před konečným ošetřením. Většinou se jedná o laickou první pomoc před příjezdem Zdravotnické záchranné služby, nebo jiného kvalifikovaného odborníka. Poskytnout první pomoc je povinen každý, pokud tím neohrozí svoje zdraví či život.
Also Available in These Languages
anglicky  -  španělsky  -  italsky  -  japonsky  -  čínsky  -  francouzsky
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2020 - Midnight Design Productions, LLC