Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Sites [ Submit ]
Nádory varlat - Stránky se zabývají nádory a pseudotumory varlete a nadvarlete. Informace o klinických příznacích, prognóze. Nádory: prostata, varlata, prsa, ledviny - Klasifikace nádorů i pseudonádorů několika různých orgánů: mamma (prs), testis (varle), ledviny, prostata. Nádory prsu - Rakovina prsu patří mezi nejčastější zhoubné nádory. Diagnostická kriteria, prevence a léčba karcinomu prsu jsou obsahem stránek. Liga proti rakovině Praha - Občanské sdružení usilující o potlačení rakoviny. Informace o rakovině, jak jí předcházet, poradna. Český registr dárců kostní dřeně - Hlavní cílem Českého Registru Dárců Kostní Dřeně je zajistit vyhledání nepříbuzného dárce kostní dřeně. Nádory prostaty - Diferenciální diagnostika ve skupinách a prognóza onemocnění. Nádory močového měchýře - Nádory, pseudotumory, základní klasifikace, diferenciální diagnostika a prognóza lézí močového měchýře. Nadace pro výzkum rakoviny Olomouc - Rakovina věc veřejná. Financuje výzkum nových protinádorových látek, který probíhá v laboratoři experimentální medicíny při Dětské klinice v Olomouci. Občanské sdružení Lymfom Help - Cílem je pomáhat, sdružovat a poskytovat rady pacientům s maligním lymfomem, jejich blízkým a přátelům. Gastrointestinální stromální tumor (GIST) - GIST je nejčastější mesenchymální nádor trávicího traktu, většinou pozitivní v průkazu KIT proteinu a/nebo s mutací c-kit nebo PDGFRA. Zpracována jeho morfologie, biologie i diferenciální diagnóza. Avon proti rakovině prsu - Informace, tiskové zprávy, jak pomoci, pochod a projekty. Kapka 97 - Sdružení onkologických pacientů. [Flash]
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2020 - Midnight Design Productions, LLC