Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Komunikační vady řeči a vnímání.
Categories
Sites [ Submit ]
Mgr. Hajžmanová Lada, klinická logopedka - Logopedická terapie, tj. reedukace, kompenzace a rehabilitace těžkých poruch a vad řeči a sluchu u dětí, mladistvých a dospělých např. po mozkových příhodách. Vyšetření řeči studentů hlásicích se ke studiu učitelství na příslušných fakultách. [poliklinika Strakonice] LOGOS-RP - PaedDr. Pumprla Roman - Vybrané logopedické publikace a pomůcky. Klinická logopedie poskytující ambulantní logopedickou péči na čtyřech pracovištích v Zábřehu (okres Šumperk), Mohelnici (okres Šumperk) a České Třebové (okres Ústí nad Orlicí). Asociace klinických logopedů ČR - Sdružení odborníků pro poruchy a vady řeči, terapie a poruchy komunikace. Zabezpečuje odborné posudky, informace pro rodiče a zdravotnickou péči. Logo - Občanské sdružení, podporující osoby postižené poruchami komunikace. Klade si za cíl pomoci v těžkých životních situacích způsobených poruchami řeči, sluchu a hlasu dětem i dospělým trpícím. PaedDr. Bártová Jiřina - klinický logoped - Zajišťuje terapii poruch řeči u dětí a dospělých v ambulancích v okrese Český Krumlov. Soukromá logopedická klinika LOGO - Soukromá klinika LOGO s.r.o. pod vedením soudní znalkyně PaedDr. Ilony Kejklíčkové, Ph.D. již od roku 1990 klade důraz na kvalitu poskytovaných služeb, vysokou odbornou připravenost, sledování nejnovějších poznatků v oblasti poruch komunikace. SPC pro děti s vadami řeči - Obsahuje dokumenty, termíny seminářů a možnost koupě speciálních programů. Balbus - Občanské sdružení balbutiků a osob zajímajících se o řečovou poruchu - koktavost. Informace o koktavosti a terapiích.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
Also Available in These Languages
anglicky  -  dánsky  -  německy  -  španělsky  -  holandsky  -  japonsky  -  švédsky  -  francouzsky
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2020 - Midnight Design Productions, LLC