Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Lidský imunitní systém pracuje na principu rozeznání cizorodé látky v organismu, jejím označení a následném zničení a odstranění z organismu člověka. V případě, že tento systém nepracuje správně, má to vliv na celý organismus a zvyšuje se tak jeho celková nemocnost. Poruchy imunitního systému rozdělujeme do několika skupin. Jsou to poruchy s přemrštěnou reakcí imunitního systému (tzv. alergie), poruchy s nedostatečnou funkcí imunitního systému (AIDS, vrozené poruchy), či poruchy, kdy se imunitní systém brání proti buňkám vlastního těla (autoimunitní choroby – cukrovka, poruchy štítné žlázy, revmatoidní artritida apod.).
Categories
Also Available in These Languages
Polski  -  English  -  Dansk  -  Nederlands  -  Español  -  Deutsch  -  Svenska  -  Japanese  -  Français
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2020 - Midnight Design Productions, LLC