Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Sites [ Submit ]
MCU - On-line zdroje pro mikroovládače. GPS - Stránky věnované globálnímu navigačnímu systému. Elektrika.cz - Každodenní bezplatné elektrotechnické zpravodajství. Jirkovo doupje - Stránky věnované vědě, technice a historii. Převody jednotek - Stránky jsou věnovány fyzikálním jednotkám. Najdete zde definice, převodní koeficienty a on-line převodník. Dále zde najdete definice soustavy SI a on-line převodník čísel mezi různými číselnými soustavami. Sigma - Výzkumný, vývojový a výrobní ústav čerpadel. Hugova stránka o elektrotechnice - Základy fyziky polovodičů, polovodičové součástky, integrované obvody, výpočetní a spojovací technika. Elektronické stavebnice - Stránky o využívání elektrotechnických a elektronických stavebnic ve výuce. Technologické centrum AV ČR - Národní informační centrum pro evropský výzkum. Připravuje analytické a výhledové studie a zabývá se mezinárodním transferem technologií. Technologické centrum Hradec Králové, o.p.s. - Provozuje vědeckotechnický park, podnikatelský inkubátor a centrum pro transfer technologií, prostřednictvím kterých podporuje inovační podnikaní v areálu letiště. Audioweb - O reproduktorech, reprobednách a zesilovačích. Teorie a praxe, projekty reprobeden a subwooferů, programy do auditechniky, parametry a výsledky měření reproduktorů Tesla/TVM. Automa - Časopis pro automatizační techniku. Nanotechnologie na VŠB-TUO - Úvod do problematiky nanosvěta a jeho využití v praxi. Ústav stavebního zkušebnictví, s.r.o. - Provádí zkoušky betonu, měření jeho zhutnění a hutnící zkoušky.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2020 - Midnight Design Productions, LLC