Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Sites [ Submit ]
Jednota českých matematiků a fyziků - Novinky, přehled poboček, poslání, historie, usnesení, program a stanovy. Halové jevy - Pozorování, články, statistiky a fotogalerie. Fyzika částic - Výzkumná pracoviště v ČR zabývají se fyzikou částic, projekty s účastí českých fyziků conVERTER - Převody fyzikálních jednotek, slavní fyzici a Nobelovy ceny za fyziku. Aldebaran.feld.cvut.cz - Texty z fyziky, astrofyziky, kosmologie a teorie plazmatu. Inženýrská mechanika - Mezinárodní časopis pro teoretickou a aplikovanou mechaniku. Česká nukleární společnost - Provádění osvěty, napomáhání vzdělávání veřejnosti v oboru jaderné energetiky a šíření informací z oblasti mírového využívání jaderné energie. Aldebaran - Server věnovaný fyzice, astrofyzice a fyzice plazmatu. Jednotky.cz - Převodník jednotek pro délku, plochu, objem, hmotnost, sílu, tlak, výkon, energii, teplotu, čas, rychlost a úhly. Rostislav Halaš - Zpravodajství z průběhu programů HST. Přeměny mechanické energie - Seminární práce žáků Jiráskova gymnázia. Český metrologický institut (ČMI) - Aktuality, časté dotazy, odborné akce, kontakty a dokumenty. Akustika - Seminární práce shrnující principy akustiky a jejich dopad v technice a hudbě. Amper - Slouží k fyzikálnímu vzdělávání a použití fyziky v běžném životě, zejména v environmentálních disciplínách. Fyzikální praktika z MatFyzu - Mechanika a molekulová fyzika, elektřina a magnetismus, optika a jaderná fyzika. Albert Einstein - Wikipedie - Biografie a osobnost, popularita a kulturní dopad tohoto teoretického fyzika. AstroNuklFyzika - Představuje řadu vzájemně propojených odborných pojednání v elektronické formě z oblastí jaderné a radiační fyziky, teorie relativity, astrofyziky, kosmologie a přírodovědně-filosofických úvah. Ústav fyziky atmosféry AV ČR - Informace o ústavu a jeho vedení, oddělení, observatoře, externí pracoviště, zaměstnanci, publikace a knihovna. Ústav fyziky materiálů AV ČR - Objasňuje vztah mezi chováním a vlastnostmi materiálů a jejich strukturními a mikrostrukturními charakteristikami. Obsahuje organizační diagram, skupiny, konference a seznamy. Ústav fyziky plazmatu AV ČR - Informace o ústavu, Tokamak, impulsní systémy, termické a laserové plazma, materiálové inženýrství, optická diagnostika, výzkum a grantová témata, publikace a spolupráce. Optické úkazy v atmosféře - Vysvětlení polární záře, různých ohybových jevů, mapa noční oblohy, princip duhy a halové jevy. Fyzikální ústav AV ČR - Informace o ústavu, výzkum, zdroje a aktivity. Fyzikální web - Jevy, popisy a vysvětlení středoškolské fyziky. Státní ústav radiační ochrany (SÚRO) - Historie, vznik, statut a organizační schéma, zaměření, odborná činnost a vybavení. Monoceros - Web fyzikální sekce Přírodovědecké fakulty MU ÚDiF – Divadlo fyziky - Vystoupení se zajímavými fyzikálními experimenty pro školy i firmy. Snahou je zábavnou formou zpřístupnit lidem přírodní vědy. Zajímavá fyzika aneb Nevšední jevy všedního dne - I věda může být hrou pro každého. Fyzikální kabinet - Oficiální stránky komise fyziky Gymnázia J. Vrchlického v Klatovech. Návody na pomůcky, Java aplety, fyzikální soutěže. FyzWeb - Zajímavosti, fyzikální informace, knihovna, dílna a odpovědna. Fyzmatik – fyzikálně matematický blog - Fyzikálně matematický blog nejenom pro studenty gymnázia. Pozoruhodné matematické a fyzikální jevy kolem nás. Levitron – antigravitace na vašem stole - Zařízení Levitron a jeho pokročilá variace "Antigravitační" globus vznášející se ve vzduchu bez opory! Dielektrika, termodielektrický jev - Stránky věnované popisu vlastností dielektrik a termodielektrického jevu. Výklad historie elektretů, tvorby kompozitních dielektrik a experimentů s dielektriky. Fyzika pro gymnázia - Zpracování fyziky jako maturitních témat v rozsahu pro gymnázia. Možnost stažení kompletu. Přirozené fyzikální jednotky - Pojednání o možnostech zavedení nových měrných jednotek. FEL Fyzika page - Vypracované laboratorní úlohy z předmětů Fyzika1 a Fyzika2 pro studenty ČVUT. Fyzikální olympiáda Praha - Aktuální informace, výsledkové listiny a zajímavosti. Fyzikální olympiáda - Program, úlohy, výsledky a archiv. Státnice z elektroniky - Otázky řazené do 19 kapitol. Fyzikální korespondenční seminář (FYKOS) - Akce pro středoškoláky, kteří se zajímají o fyziku. 3pól - Články, soutěže a diskuse o elektrické energii.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2020 - Midnight Design Productions, LLC