Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Sites [ Submit ]
Xantina - Obsahuje příklady a cvičení z organiky i anorganiky, zákony a literaturu. Periodická tabulka prvků - Internetové zpracování chemické soustavy prvků. ABC - Katalog chemikálií vyráběných v České republice. Česká společnost chemická - Organizační členění, aktuální sdělení a dokumenty. Laboratorní průvodce - Kompletní vybavení laboratoří. Merck - Vybavení pro laboratoře. Strukturní typy - Obsáhlý informační projekt. CHEMagazín - Časopis pro chemicko-technologickou a laboratorní praxi. Laboratorní encyklopedie - Stručné vysvětlení některých speciálních pojmů používaných v laboratorní praxi, analytické technice, chemii, fyzice a příbuzných přírodních vědách. Chemsite - Chemické pokusy prakticky, základy provedení, výpočty, teorie a bezpečnost. EuroChem - On-line databáze firem, chemikálií a produktů. Chemservis - Informační server zaměřený na legislativu, vývoj, výrobu a obchod v oblasti chemie a příbuzných odvětvích. Separační metody - Základní popisy separačních a analytických metod. Registrace, Evaluace a Autorizace CHemických látek (REACH) - Nová chemická legislativa vydaná Evropskou unií pro používání chemické látky se známými vlastnostmi, které nepoškozují životní prostředí a zdraví člověka. Společná laboratoř NMR pevné fáze - Studium struktury a dynamického chování pevných látek pomocí NMR spektroskopie pevného stavu. Společná laboratoř NMR spektroskopie pevného stavu Ústavu makromolekulární chemie a Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR. Databáze nebezpečných látek - Pro 300.000 chemických látek udává jejich základní identifikaci, fyzikálně chemické vlastnosti, vliv na životní prostředí, odkazy na výrobce a na zákony o chemických látkách. Lze vyhledávat i podle chemické struktury. Periodická tabulka prvků - Interaktivní tabulka prvků na WWW a ve formě programu. Ksicht - Korespondenční seminář inspirovaný chemickou tematikou. Přihlášky, úlohy, soustředění a navigace. Chemické listy - Vydává Česká společnost chemická ve spolupráci s Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR čtyřikrát za rok jako součást časopisu Chemické listy. Chemické Listy - Bulletin České společnosti chemické. Přírodní látky - Popisy některých přírodních látek. Chemická olympiáda - Přehled nového ročníku i předchozích let, harmonogramy, soustředění a databáze. Chemie pro gymnázium - Soubor komentovaných odkazů středoškolské anorganiky a organiky.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2020 - Midnight Design Productions, LLC