Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Genetika je biologická věda, zabývající se dědičností a proměnlivostí organismů. Název je odvozen od slova gen, které značí nositele dědičné informace.
Also Available in These Languages
anglicky  -  katalánsky  -  německy  -  španělsky  -  italsky  -  rusky  -  japonsky  -  maďarsky  -  polsky  -  čínsky (zj.)  -  francouzsky  -  turecky
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2020 - Midnight Design Productions, LLC