Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Stránky zabývající se problematikou, pomocí a dalšími odkazy pro handicapované.
Sites [ Submit ]
Vysočinou na vozíku - Soukromá iniciativa vozíčkáře mapující objekty na Vysočině se zaměřením na jejich přístupnost. Neslyšící.cz - Občanské sdružení poskytující zpravodajství, zábavu i tipy pro volný čas. Ticho - Web pro sluchově postižené HelpNet - Portál pro osoby se specifickými potřebami. Bez Barier - Web, mapující bezbariérový přístup do společnosti Berle - Zdroj informací o berlích, holích a dalších lokomočních pomůckách pro tělesně postižené. InfoPosel - Informační systém pro zdravotně postižené Český paralympijský výbor - Stránky českého paralympijského výboru. Alfabet - Informační servis pro rodiče dětí se zdravotním postižením. Handy - Stránky pro tělesně postižené o osobní asistenci, právech pacientů, canisterapii, paraplegii a kvadruplegii. Červenobílé dny - Veřejná sbírka na podporu hluchoslepým. Doprovodné akce, fotogalerie a tiskové zprávy. Braillovo písmo - Wikipedie - Speciální druh písma určeného pro slepé a slabozraké. Obsahuje přehled znaků, nástroje, formy a problémy. České ILCO - Sdružení stomiků v České republice. Přehled klubů, aktuality, život se stomií, pomůcky a dotazy. První krok - Rady pro zdravotně postižené, databáze a adresář výrobců pomůcek. RosaSoft - Vývoj programu WinTalker, určeného pro osoby s vadou zraku. Nároky na počítač, funkce, nastavení prostředí a možnosti stažení. Proutek - Občanské sdružení pomáhající lidem s postižením žít plnohodnotný život. Hlavními činnostmi jsou chráněné bydlení a chráněná dílna pro lidi s mentálním postižením. [Plasná u Kardašovy Řečice] Ruce.cz - Informace také o tlumočení znakového jazyka, kultuře a komunitě Neslyšících. Marek Hladík pro TTO - Blog tyfloturistického oddílu. Puš Jan - Dagles - Rozcestník pro nevidomé s možností vybrat si čtení na dobrou noc, akce pro malé i ty větší, něco málo o horolezení a počítání. Nevidomí mohou procházet Prahou se speciální mapou - Mapa doprovázející textový výklad hmatovými prožitky. Česká verze Lormovy abecedy (jiný popis) - Abeceda, kdy mluvčí vyznačuje jednotlivá písmena svým ukazováčkem dotykem do dlaně a na prsty ruky posluchače. Škola Jaroslava Ježka - Informace o výchově a vzdělávání jak dosáhnout maximálního stupně samostatnosti, soběstačnosti a zdravého sebevědomí u zrakově postižených. Speciální olympiáda - Olympiády pro mentálně postižené. Obsahuje historii, programy, návody na školení trenérů a testy pravidel. Nevidomí mezi námi - Přiblížení široké veřejnosti pocity a vjemy ze života nevidomých. Ilustrované hmatové knížky pro nevidomé děti - Základní informace o hmatových knihách, seznam akcí a doprovodný tématicky laděný materiál. Nevidomí v ČR budou mít k dispozici unikátní navigační systém - Novinový článek z Hospodářských novin z 20. 3. 2007 Nevidomí mohou využívat virtuální trafiku - Novinový článek z magazínu Hospodářských novin. Brailcom - Poskytovatel služeb zrakově postiženým v oblasti internetu, elektronických publikací, hardware a software. Free(b)soft - Free(b)soft laboratoř realizuje celou řadu softwarových projektů v oblasti zpřístupnění počítačů zrakově postiženým. Trafika – Noviny pro zrakově postižené čtenáře - Server je určen nevidícím a těžce zrakově postiženým, kde jsou k dispozici pro čtení, stahování, vyhledávání a sledování desítky novin a časopisů ve formě vhodné pro čtení screen readery. Slepucha - Článek ze serveru Horyinfo.cz z 6. 8. 2006 o lezení nevidomých. Brailnet - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR. Josef Smýkal -- Výchova nevidomého dítěte předškolního věku - Elektronická verze knihy z roku 1986. Blind friendly web - Informace o webových stránkách pro slabozraké. Klub přátel červenobílé hole - Občanské sdružení pomáhající hluchoslepým. Leze a nevidí na to - Roman Ruský - horolezec s poruchou zraku. Matahari - Horolezecký oddíl, který se rozhodl k radosti z dobývání skal dopomoci i handicapovaným. Občanské sdružení LORM - Společnost poskytující služby pro hluchoslepé působicí na území hl.m. Prahy, a nejen tam. O kontaktu a pomoci nevidomým - Jedenáctkrát o kontaktu a pomoci nevidomým, aneb Chcete nabídnout pomoc nevidomému a nevíte, jak na to? Josef Smýkal - Osobní stránky PhDr. Josefa Smýkala, speciálního pedagoga pro nevidomé. Petra Hamadová -- Dítě se zrakovým postižením v předškolním věku - Elektronicky dokument (doc) Petry Hamadové o dítěti se zrakovým postižením v předškolním věku. Helpnet -- užitečné odkazy - Informační portál pro osoby se specifickými potřebami. Rozcestník pro zrakově, sluchově, tělesně, mentálně postižené a pro mnohé další. Helples - Český a pravidelně aktualizovaný rozcestník pro lidi s různými postiženími. Česká verze Lormovy abecedy - Česká modifikace německé úpravy původní Lorm abecedy pro komunikaci s hluchoslepými. Pohled do dějin slepeckého písma - Elektronicky dokument o historii a vývoji písma pro nevidomé. Malé noční lezení - Noční lezení nevidomých. Linux pro zrakově postižené - Základní informace o operačním systému Linux upraveném pro zrakově postižené. Blog k tématice nevidomých - Blog o nevidomých pro nevidomé na pozadí operačního systému Linux. Jezdecký klub Orlová - hiporehabilitace - Jezdectví, zájmová činnost, hiporehabilitace.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
Also Available in These Languages
anglicky  -  bulharsky  -  katalánsky  -  dánsky  -  německy  -  španělsky  -  italsky  -  rusky  -  holandsky  -  japonsky  -  litevsky  -  švédsky  -  francouzsky  -  polsky  -  čínsky (zj.)  -  řecky  -  norsky  -  portugalsky  -  Ukrainian  -  Galego
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2021 - Midnight Design Productions, LLC