Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Tato kategorie slouží pro umísťování webů nestátních organizací. Lze používat diakritiku, ovšem pouze v normě WINDOWS-1250. Redaktoři kategorie jsou vypsáni na konci stránky. Upozornění: Všechny odkazy jsou nejprve ručně ověřeny, proto se neobjeví ihned, ale zhruba do jednoho týdne. Buďte tedy trpěliví, za což vám předem děkujeme. :-)
Sites [ Submit ]
Prázdninová škola Lipnice - Občanské sdružení usilující o všestranný rozvoj osobnosti člověka. Pionýr - Sdružení dětí a mládeže. Obsahuje akce, dokumenty, historii a hry, stránky oddílů, rejstřík a servis. Česká společnost pro systémovou integraci - Organizace, která sdružuje organizace a jednotlivce dodávající nebo využívající informační technologie a informační služby. Ostříží hlídka - Seskupení lidí, kteří se nebojí si pořádně užít. Instruktoři Brno - Otevřená skupina mladých lidí, kteří se snaží žít aktivně. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí - Informační stránky této organizace, obsahující přehled činností, poradenskou službu a kalendář akcí. Nadace Via - Organizace, která podporuje a posiluje aktivní účast veřejnosti na rozvoji demokratické společnosti v České republice. AICM ČR - Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež ČR. Informace, adresáře, dokumenty a kalendáře akcí. Lungta - Akce, dokumenty a sbírky občanského sdružení pro podporu Tibetu. Asociace technických diagnostiků - Nezávislá odborná organizace, která sdružuje odborně pracující v technické diagnostice. Neziskovky - Informační a servisní centrum pro neziskové organizace. Legislativa, finance a podpůrné kampaně. Dramatická výchova - Občanské sdružení s celostátní působností mapující tento obor. Moje múza - Dobrovolné sdružením občanů, které vzniklo z potřeby podporovat nové a mladé tvůrce alternativních a menšinových směrů hudební tvorby, výtvarného umění, literatury a dalších uměleckých aktivit. Užitečný život - Občanské sdružení podporující osobní rozvoj mladých lidí se zdravotním postižením i bez něj. Zážitkové kurzy, akce v přírodě, cestování a podpora studia lidí s postižením na Univerzitě Karlově. Bezkorupce - Projekt občanského sdružení Oživení, zabývající se konfliktem zájmů a korupcí ve veřejné správě, kontrolou majetkových přiznání, veřejných zakázek a financování politických stran. Česká tábornická unie - Občanské sdružení zaměřené na tramping a tábornictví. Pořádá různé akce, koncerty, tábory, folkovou soutěž Brána a festival Trampská Porta. Asociace debatních klubů ČR - Byrokracie a dokumenty, cíle, čísla a fotogalerie, historie, možnosti zapojení, kalendář budoucích akcí, metodické okénko, orgány ADK a rozhodčí. 14. TSP Zeměpisná společnost "Po cestách vlasti" - Skupina zaměřená na turistiku a celoroční práci s dětmi. Přehled schůzek, kruh přátel ZS, pohorka a archiv. Veliká Lóže České republiky - Provolání o obnovení činnosti, seznam lóží a popis zednářství. Česká Konference - Osud nebo naděje? - Informace o konání 1.ročníku České konference, Otázka lidské společnosti 2009-2019 - Osud nebo naděje?, ve dnech 21.-22.3.2009 v Poděbradech. Sdružení pěstounských rodin - Informace pro všechny zájemce o náhradní rodinnou péči. Občanské sdružení chalupění - Dobrovolné, nepolitické, samostatné společenství osob, které se chtějí podílet na záchraně a obnově kulturního dědictví zejména v regionu pod Jestřebími horami. Centrální registr dlužníků - Největší globální registr bonity ekonomických subjektů spravován nevládní nadnárodní společností.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
Also Available in These Languages
anglicky  -  arménsky  -  indonésky  -  malajsky  -  bosensky  -  bretonsky  -  bulharsky  -  katalánsky  -  dánsky  -  německy  -  španělsky  -  hebrejsky  -  indicky  -  chorvatsky  -  italsky  -  kurdsky  -  rusky  -  albánsky  -  slovinsky  -  slovensky  -  srbsky  -  finsky  -  thajsky  -  vietnamsky  -  ukrajinsky  -  holandsky  -  ázerbájdžánsky  -  japonsky  -  litevsky  -  rumunsky  -  švédsky  -  arabsky  -  bělorusky  -  čínsky  -  francouzsky  -  maďarsky  -  polsky  -  čínsky (zj.)  -  velšsky  -  řecky  -  lotyšsky  -  latinsky  -  norsky  -  portugalsky  -  turecky  -  galicijsky  -  tchajwansky
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2021 - Midnight Design Productions, LLC