Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Sites [ Submit ]
Severočeské muzeum v Liberci - Informační a programový přehled, aktuality, expozice, knihovna a historie. Městské muzeum Nová Paka - Muzeum drahých kamenů. Základní informace, klenotnice, Suchardův dům a mapa. Muzeum Prostějovska - Regionální muzeum. Aktuální dění, stálé expozice, výstavy, vědecká a výzkumná činnost. Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně - Informace o aktuálních výstavách, pozvánky na události a kulturně výchovné projekty pro veřejnost. Valašské muzeum v přírodě Rožnov pod Radhoštěm - Program, aktuality, provoz, sbírky a prohlídka. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti - Plán výstav a kulturních programů, popis objektů a stálých expozic, projekty muzea a nabídka publikací. Muzeum jihovýchodní Moravy - Stálé expozice, výstavy, přednášky a prodej publikací. Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě - Specializované muzeum pro historii a národopis Uherskobrodska. Soustřeďování dokumentů o životě a díle J. A. Komenského. Muzeum Českého krasu - Informace o návštěvníky, expozice v Jenštejnském domě v Berouně, státní zámek Hořovice a muzeum Žebrák. Oblastní muzeum Praha-východ - Informace z historie okresu, přehled sbírek a objektů muzea. Asociace muzeí a galerií České republiky - Oficiální organizace zaštiťující muzea a galerie. Informační servis, novinky, škola a fórum. Jihomoravské muzeum Znojmo - Informace o výstavách, exponátech a objektech tohoto střediska. Krajské muzeum Karlovy Vary - Aktuality, objekty, sbírky, výstavy, knihovna a zajímavosti. Krajské muzeum Sokolov - Expozice, výstavy, přednášky, věda a výzkum regionu, hornictví, příroda a staré stromy. Muzeum Českého ráje Turnov - Obsahuje přehled akcí, výstav, expozic, práce odborných oddělení a činnosti Dlaskova statku. Muzeum města Ústí nad Labem - Aktuální informace, stručná historie, expozice, projekty, publikace a muzejní akce. Národní muzeum - Historie, informace pro návštěvníky, koncerty, přednášky, stálé expozice a výstavy. Regionální muzeum K.A. Polánka v Žatci - Základní informace, expozice, knihovna, aktuality a kontakty. Regionální muzeum Mikulov - Obecné informace, stálé expozice, obří sud, aktuální akce, historie a odborná pracoviště. Regionální muzeum v Teplicích - Novinky, program, expozice, publikace a knihovna. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy - Shromažďuje, odborně zpracovává a zpřístupňuje sbírky dokumentující vývoj a proměny přírodních, společenských a kulturních poměrů ve středních Čechách. Veteransalon Lesná - 1.České muzeum motocyklů a veteransalón. Akce, zajímavosti, fotogalerie a historie muzea. Východočeské muzeum v Pardubicích - Zámek Pardubice - Aktuality, historie, současnost, kalendář akcí, expozice a výstavy a přednášky. Muzeum a galerie Orlických hor - Výstavy a expozice, fotoarchív, připravované a ukončené akce. Muzeum Vysočiny Třebíč - Aktuální informace, výstavy, služby a oddělení. Muzeum průmyslových železnic - Nezisková organizace zabývající se záchranou a obnovou vozidel z různých úzkorozchodných drah. Vlastivědné muzeum v Olomouci - Informace, aktuality, kontakty, program, fotoarchiv a virtuální muzeum. Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě - Informace o muzeu, expozicích, výstavách a pořádaných akcích. Regionální muzeum v Kopřivnici, o.p.s. - Informace o historii a Šustalově vile, přehled exponátů, expozic a kalendář akcí, Lašské muzeum a Muzeum Fojtství, expozice Zátopkových, foto a video, vstupné a otevírací doba. Městské muzeum Kadaň - Obsahuje přehled expozic historie a mineralogie, historii kláštera a seznam článků. Muzeum Kroměřížska - Památník Maxe Švabinského, expozice "Příroda a člověk", zámek Chropyně, rymice - lidové stavby, aktuální výstavy a programy pro školy, přednášky a činnost knihovny. [vyžaduje IE] Náprstkovo muzeum - Insituce zabývající se asijskými, africkými a americkými kulturami. Oddělení, výstavy a sbírky, publikace a odkazy. Muzeum hlavního města Prahy - Základní informace, pracoviště a struktura, expozice, výstavy a sbírky. České muzeum stříbra Kutná Hora - Aktuality, výstavy, knihovna, badatelské služby. Centrálni evidence sbírej muzejní povahy - Veřejně přístupné seznamy sbírek vypovídající o bohatosti významné části movitého kulturního dědictví v České republice. Moravské zemské muzeum - Kromě sbírkotvorné a vědecko výzkumné práce pořádá výstavy, přednášky, exkurze, zabývá se prací s mládeží a vykazuje také rozsáhlou ediční činnost. Muzeum hraček Benátky nad Jizerou - Expozice českých a německých hraček z let 1860 - 1945. Slezské zemské muzeum - Základní dokumenty, historie, pracoviště, pořádané akce a odkazy.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2020 - Midnight Design Productions, LLC