Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Sites [ Submit ]
Staré a historické mapy Čech, Moravy a Slezska - Prezentuje sbírky starých map s územím našeho státu. Zároveň se snaží být základním zdrojem a rozcestníkem pro zájemce o historickou kartografii v České Republice. Mapy.cz - Vyhledávání v mapách ČR a velkých českých měst s možností plánovače cest. Mapy Topo Czech - Atlas map České republiky pro GPS přístroje. Doporučené a podporované navigace, popis a funkce. Amapy.cz - Mapa ČR, plány krajských a vybraných měst, plánovač trasy a on-line jízdní řády na mapách. AskMaps - Mapy vybraných měst z celého světa s památkami a indexy ulic připravené pro tisk. Expedice Hindukus - Obsahuje unikátní mapy světových hor a pohoří. Worldlive.cz: Mapy světa - Výběr map z celého světa. Maplandia.cz - Podrobné satelitní snímky (mapy) celého světa od Google, obsáhlý regionální seznam míst celého světa. Mapy.idnes.cz - Interaktivní zobrazení všech kontinentů, ČR a vybraných měst. Obsahuje též volbu automapy, pro cyklistiku a lyže. Mapy Google - Umožňuje zobrazení satelitních a terénních snímků, map měst s ulicemi, vyhledávání firem a tras. Národní geoportál INSPIRE - Národní mapový portál poskytuje široké spektrum map. Nabízí zobrazení map v internetové aplikaci či jejich prohlížení v například GIS aplikacích prostřednictvím mapových služeb (WMS, WMTS, ArcGIS). Dále obsahuje metadata o mapových datových zdrojích. Geoportál ČÚZK - Mapový portál Českého úřadu zeměměřického a katastrálního poskytuje mapy ve správě úřadu (katastrální, odvozené, základní - topografické, letecké apod). Nabízí zobrazení map v internetové aplikaci či jejich prohlížení v například GIS aplikacích prostřednictvím mapových služeb (WMS, WMTS, ArcGIS). Obsahuje podrobné informace o spravovaných mapových vrstvách včetně možnosti objednání dat.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2020 - Midnight Design Productions, LLC