Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Stránky zaměřené na archívní spoelčnosti a archívy.
Sites [ Submit ]
SOA Litoměřice - Archív západních a severozápadních Čech. Aktuality, kontakty, pobočky, soupis fondů a publikace. SOA Plzeň - Základní informace o pobočkách, kontakty a archívní fondy. Archiv hl.m. Prahy - Shromažďuje a uchovává historické dokumenty, které podávají svědectví o minulosti naší metropole. Podatelna, databáze a dokumenty matriky. SOkA Beroun - Stránky Státního okresního archivu. Badatelský řád, kronika, pracovníci, přehled fondů. SOA Praha - Obecné informace por návštěvníky, služby archivu, řády, vydavatelská činnost a fotogalerie. SOkA Trutnov - Informace o archivu, jeho historie, pracovníci a odkazy. SOkA Hradec Králové - Základní informace o archivu, historie, objednávka badatelny a kontakty. MV ČR: Archivnictví - Přehled archívních sbírek a fondů v ČR. Česká archivní společnost (ČAS) - Dobrovolné sdružení příznivců a sympatizantů z řad odborné i laické veřejnosti. Adresář českých i zahraničních archivů. Národní archiv ČR (NA) - Archivní legislativa, poslání a právní postavení, využívání a výběr archiválií, skartace dokumentů, výroční zprávy a adresáře, fondy a pomůcky. Východočeské archivy - Úřední deska, spojení a úřední hodiny archivů, vzorový badatelský řád, zpráva o činnosti, předarchivní péče, sborníky, informace pro studenty, moderní spisová a archivní služba v praxi a VPN. Digitální archív SOA v Třeboni - Digitální archiv je systém sloužící ke zpřístupnění digitalizovaných materiálů badatelům. Archiv města Brna - Badatelna, soupis fondů, publikace, zaměstnanci a fotoalbum. SOkA Pardubice - Základní charakteristika instituce, informace o službách, fondech, výstavách a publikacích. SOkA Prostějov - Historie a současnost archivu, služby veřejnosti, přehled fondů a publikací, odkazy.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
Also Available in These Languages
anglicky  -  katalánsky  -  dánsky  -  německy  -  španělsky  -  italsky  -  holandsky  -  švédsky  -  francouzsky  -  polsky  -  čínsky (zj.)  -  norsky  -  portugalsky  -  turecky  -  Slovensky
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2019 - Midnight Design Productions, LLC