Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Sites [ Submit ]
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk - On-line knihkupectví, nabídka knih, vydavatelství a distribuce. Aktuality a recenze, kontaktní informace. Knihovna Jana Drdy - Poezie a próza regionálních autorů, básnické sbírky současných českých autorů. Grada Publishing, a.s. - Nakladatelství s univerzálním zaměřením. Domino - Překladová literatura, biografie, vzpomínky, detektivky, thrillery, špionážní romány, knihy pro ženy. Nakladatelství Leda - Jazykové slovníky a učebnice, encyklopedie a software pro výuku jazyků. Česká biblická společnost - Bible nebo jejich části v různých jazycích a edicích, pomůcky ke studiu Bible, publikace s biblickým obsahem pro děti. ArchArt - Nakladatelství zabývající se vydáváním obrazových a místopisných publikací, pohlednic a blahopřání, leporel, výchovné logopedie a problematiky přípravy dětí na čtení. Prostor - Přehled knižní produkce, propojení s internetovým obchodem, kontakty a informace. ACADEMIA - nakladatelství Akademie věd ČR - Původní vědecké monografie, práce českých vědců, díla klasiků vědy, překlady zahraničních autorů, populárně naučná literatura, literatura faktu, encyklopedie, slovníky, jazykové učebnice, přiručky a vysokoškolské učebnice, vědecké časopisy. AGAVE - Historické romány, detektivky, knihy pro děti, slovníky, knihy zaměřené na historii moravskoslezského regionu. Mladá fronta - Zejména překladová beletrie, populárně naučná literatura, literatura faktu a poezie. Akropolis - Odborná a populárně naučná díla z různých oblastí, zejména z historie, architektury a výtvarného umění, práce domácích i zahraničních autorů krásné literatury, včetně poezie a tvorby pro děti, a rovněž bibliofilie. Alter - Pedagogické nakladatelství: učebnice a učební pomůcky pro základní školy. Alternativa - Alternativní medicína (především homeopatie), psychologie, filosofie, esoterika, historie, astrologie, knihy osobního růstu jedince. Anagram - Převážně dětské knihy, které jsou určeny všem kategoriím mladých čtenářů i dospělým, obrazové a sportovní publikace pro milovníky přírody, odborné tituly. ARSCI - Původní česká próza a poezie, literatura dětská a odborná (věda, umění, sport). Vlastní DTP zpracování publikací a merkantilních tiskovin. Audiostory - Produkce českého i zahraničního mluveného slova k poslechu. Axióma - Leporela a knihy pro začínající čtenáře, pro děti, poznávácí tituly určené pro volný čas. BBArt - Thrillery, detektivky, romány pro ženy, historie, biografie, dětské knihy, poezie, nástěnné a stolní kalendáře. BEN - Technická literatura, software a počítače, elektrotechnika a ostatní technické obory. Bilance - Účetní a daňová literatura. Bonaventura - Bibliofilie, grafické listy. Buk - Fotografické publikace, kalendáře a literatura z oblasti Jizerských hor a Krkonoš. C. H. Beck - Právnická a ekonomická literatura, odborné časopisy a elektronické publikace. Komentáře právních předpisů, učebnice pro studenty právnických a eknomických fakult. Canopus - Dílo Květoslava Minaříka, předního českého mystika 20. století, díla dalších autorů duchovních spisů. CARPE DIEM - Beletrie, knihy pro děti a mládež, knihy o hudbě a divadlu, zvukové nosiče. CCB - Počítačové literatura a periodika (CAD, System, Office, Golf, Technika a trh). CNC - Václav Horák - Cyklistické průvodce a mapy, lyžařské mapy, pragensie, poezie. Computer Press - Počítačová a ekonomická literatura. Country Home - Hudební publikace a učebnice se zaměřením na country, bluegrass a old-time. CREW - Zahraniční komiksy pro mládež a dospělé. DharmaGaia - Buddhismus, mimoevropská orientální a alternativní kultura, filosofie, psychologie, nová věda. Didaktis - Naučná a pedagogická literatura pro děti mateřských škol, žáky základních škol a studenty středních a jazykových škol. Dokořán - Populárně naučná a odborná literatura s výběrovými přesahy do beletrie a poezie. Dona - Literatura pro volný čas - gastronomie, kynologie a přírodní vědy. Publikace o chovu papoušků, příručky o zahradě, léčitelství. Doplněk - Společenskovědní literatura a právnické učebnice, umělecká literatura, oddechová četba a brunensie. dybbuk - Beletrie, poezie, filozofie a mystika. Editio Bärenreiter Praha - Hudebniny a knihy o hudbě. Pedagog. literatura všech stupňů, česká soudobá a historická hudba, čeští klasikové, muzikologie. Egmont - Dětská literatura, knihy a časopisy. Ekopress - Vysokoškolské učebnice, praktické příručky a skripta z oblasti ekonomie, informatiky a jazyků. Eminent - Beletrie, hobby, kuchařky, memoáry, literatura faktu, sport a zdraví. Faun - Literatuea faktu, tituly o vztazích muže a ženy a lidském sebepoznávání. Fortuna - Učebnice pro základní a střední školy, jazykové učebnice, slovníky a odborné publikace. G plus G - Non-fiction, beletrie, knihy pro děti, aktuální společenské problémy. Granit - Původní i překladová populárně naučná literatura a beletrie, literatura pro volný čas a pro mládež. H&H Vyšehradská - Humantitní obory, medicína, filosofie, historiografie, literární vědy, muzikologie, lingvistika. Hejkal - Česká i překladová beletrie. Specializace na dosud česky nevydaná díla Miky Waltariho. Hitbox 486 - Převážně hudební publikace bez žánrové specializace. Horus - Hermetická a magická literatura, alchymie a okultní vědy, etnologie, kulturní antropologie a mytologie. Idea Servis - Beletrie, učebnice pro střední školy se zaměřením na cestovní ruch, výtvarným zaměřením. Část produkce pro obor cukrář a SPŠ ektrotechnické. J&M - Odborné jazykové učebnice a příručky, cizojazyčné čtení pro mládež, učebnice technického zaměření, regionální literatura. Ježek - Odborná literatura z oblasti filosofie, etiky, teologie, literární historie, pedagogiky, psychologie a psychiatrie, tvorby pro děti a poezie. Jitro - Beletrie a společenské vědy. Jota - Překlady děl z angličtiny, francouzštiny, ruštiny i němčiny. Průvodce nakladatelství Rough. Karmelitánské nakladatelství - Křesťanská literatura, teologie, próza, duchovní četba, lit. faktu, poezie, dárkové publikace, audionosiče, plakáty, pohlednice. Karolinum - Učební texty, vědecké publikace, sborníky vědeckých prací, slovníky a vědecké časopisy. Kartografie Praha - Mapy, atlasy, průvodce, lexikony, nástěnné mapy, školní atlasy. Kopp - Odborná technická literatura a učebnice (počítače, elektrotechnika, auto-moto, sport), jazykové publikace a knihy o ekologii. Krystal OP - Teologická literatura, klasická díla teologie a duchovního života, český překlad Jeruzalémské bible, filosofie a dominikánské publikace. Časopis Amen. Pragma - Duchovní literatura, východní filosofie a myšlení, New Age, alternativí medicína a léčitelství, zdravý životní styl, obchodní a motivační literatura pro podnikatele a manažery, původní česká próza, dílo Charlese Bukowského. Parta - Učebnice pro pomocnné a zvláštní školy a odborná učiliště. Malvern - Krásná literatura menšinových žánrů, filosofie, mystika, alchymie a dějiny vědy. Fraus - Učebnice a učební materiály pro výuku cizích jazyků, hlavně němčiny, angličtiny, španělštiny, ruštiny, italšity a francouzštiny, odborné překladové dvojjazyčné slovníky, literatura pro volný čas z oblasti letectví, rybářství a přírody. Motto - Romány, napětí, populární psychologie, rádce. Meander - Tvorba pro děti a mládež, leporela, výtvarně netradičně pojaté ilustrované knihy současných českých autorů píšících pro děti, také v cizojazyčných verzích, zejm. anglicky, německy, španělsky a italsky. One Woman Press - Literatura psaná ženami, specializace na feminismus, gender, homosexualitu a zdraví žen. Paseka - Beletrie, uměnovědná, filosofická a dějepisná literatura, původní i překladová próza se zaměřením na dílo Josefa Váchala, mystiku a hermetismus. Periplum - Odborná (historická, filosofická, literárněvědná) a krásná (česká i světová poezie a próza) literatura. Petrov - Původní česká poezie, próza a eseje současných autorů. Plot - Vzdělávací a osvětová kynologická literatura, monografie psích plemen, humoristická a zábavná literatura, české i zahraniční kuchařky, pohádky. Jalna - Periodika a odborné publikace (medicína, architektura, památky). Labrix - Psychologie, buddhismus, astrologie, totemismus, esoterika. Libri - Původní česká encyklopedická literatura z oboru společenských věd, biografické slovníky, slovníky spisovatelů, encyklopedie stavebních památek, historické a geografické, urbanistické, dějin umění, společenských věd a mytologií, populárněnaučné Dějiny českých zemí, odborné historické publikace. Sagit - Ekonomická a právní literatura. Verlag Dashöfer - Právnická, manažerská, daňová, účetní a technická literatura. Radioservis - Časopis Týdeník Rozhlas, zvukové nosiče s hudbou a mluveným slovem. Radix - Odborná, populárně naučná a zájmová literatura. Větrné mlýny - Divadelní hry českých i zahraničních autorů. Samuel - Neperiodické publikace s biblickými tématy. Spiral Energy - Esoterická a duchovní literatura, především z oblasti tarotu a magie. Tobiáš - Učebnice a pomůcky pro děti se specifickými poruchami učení, pro základní a střední školy. Slovart - Ilustrované populárně naučné knihy pro děti a dospělé, uměleckonaučné, obrazové a encyklopedické publikace. Ryšavý Šimon - Publikace o brněnských umělcích, miniatury českých a světových autorů, naučná literatura, jazykovědná literatura (tzv. zrcadlové texty). Aleš Skřivan ml. - Nakladatelství historické literatury a Historického obzoru. Torst - Poezie, próza, vzpomínky, výtvarné monografie pro náročné čtenáře. SPN - pedagogické nakladatelství - Učebnice pro ZŠ, SŠ a gymnázia, SOU a jazykové školy. NADATUR - Nakladatelství dopravy a turistiky. Nakladatelství Avatar - Aktuální nabídka, přednášky, profil nakladatelství, výběr autorů. Nakladatelství Vašut - Přehled právě vyšlých knih, příručky a odborná literatura. Rubico - Učebnice pro střední a vysoké školy, literatura pro sběratele a starožitníky, populárně odborné publikace českých autorů. Scriptorium - Spolek pro nekomerční vydávání odborné literatury. SHOCart, s.r.o. - Tvorba, vydavatelská a nakladatelská činnost v oboru užité kartografie, reklamní grafiky, výroby propagačních a jiných tiskovin. Signeta - Vydavatelství literatury národnostních a etnických menšin, knih o Romech i pro Romy a vědecké literaturu v češtině a angličtině. Sobotáles - Vydavatelství knih, učebnic a slovníků technického a odborného zaměření. Svatošovo nakladatelství - Vydávání uměleckých publikací, pragensií, kalendářů a novoročních přání. Volvox Globator - Vydavatelství a nakladatelství děl překladové krásné literatury a naučných a vzdělávacích publikací. Milpo - Vydává edice Knihy o Praze, Knihy o českých a moravských městech a Z historie průmyslu. Mirago - Vydává učebnice k maturitě, průvodce i účetní a zdravotnickou literaturu. Studio Press - Vydává kalendáře, knihy pro děti a ilustrované kalendáře. Triton - Vydavatelství odborné literatury z mnoha oborů lékařství, sci-fi i filozofie. Vutium - Vysokošloské nakladatelství VUT. Publikace a vědecké spisy. Vyšehrad - Vydavatelství křesťansky orientovaných knih a beletrie. Lege Artis - Vydavatelství zaměřené na DTP a výrobu knih, časopisů a tiskovin a nakladatelství nekomerčních projektů. Nakladatelství Radek Veselý - Literatura pro studenty středních a vysokých škol. Titanic - Pozůstalost A. V. Friče, vlastivědné a fotografické publikace. MS LINE s.r.o. - Produkce katalogů, bulletinů a časopisů na podporu obranného a leteckého průmyslu v tuzemsku i zahraničí a na zkvalitnění komunikace mezi veřejnou a státní správou a obranným průmyslem ČR. Montanex a.s. - Ekonomická, podnikatelská, technická a právní literatura. Septima, s.r.o. - Polygrafický provoz a tisk učebnic a pracovních sešitů pro potřeby speciálních škol a odborné příručky pro speciální pedagogy a rodiče. Temple - Bojová umění a související oblasti. Littera Kovařík - Slovníky, technické a obrazové publikace. Macmillan Education - Učebnice angličtiny. Knihy a cvičné testy sloužící jako příprava ke zkouškám, výkladový slovník a metodika pro učitele. Návrat domů - České nakladatelství vydávající křesťanskou literaturu. Atlantis - Původní česká tvorba, romány, poezie, dramatické texty, eseje, paměti a literárněvědné studie, památky starší české literatury, překlady děl francouzských autorů. Klett nakladatelstvi, s.r.o. - Prodej literatury - jazykové učebnice a učební pomůcky pro studenty každého věku a všech úrovní. Cykloknihy - Vydavatelství cyklistické literatury. Fragment - Původních i převzatá díla v oblasti populárně naučné literatury, knih pro děti a mládež, leporel pro nejmenší, učebnic pro ZŠ a SŠ, slovníků a CD-ROMů pro děti. Trigon - Esoterická a hermetická literatura, beletrie, bibliofilie. Nakladatelství Forum s.r.o. - Odborné multimediální publikace pro manažery včetně témat softwarových aplikací, nebo pořádání seminářů. Rady jak vydat knihu - Pomoc a souhrnné informace pro začínající autory a nakladatele. Klouda Pavel - Učebnice, skripta, příručky a odborné publikace pro střední a vyšší školy, převážně z oboru chemie a výpočetní technika. Polygon - Právní publikace. Start - Tvorba autorů z oblasti alternativní medicíny, klasické medicíny, zdravé výživy, ale i poučení a zábavy. Maťa - Kvalitní literatura s významným podílem rockové a alternativní scény. Albatros - Webové stránky českého nakladatelství. Možnost koupě knih i online. Knihy pro děti i dospělé. Leges - Nakladatelství právnické a ekonomické literatury. Vydávání učebnic, komentářů a příruček. Vodnář - Nabídky a připravované knihy z astrologie, esoteriky a magie. Memoria - Výhradně publikace s historickou tematikou z dějin města Olomouce a jeho okolí.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2020 - Midnight Design Productions, LLC