Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Tato kategorie slouží zejména pro umísťování odkazů na Internetové obchody. V tématických kategoriích určených pro odkazy na internetové obchody platí následující pravidla (tato pravidla neplatí v podkategoriích Adresáře, Elektronické aukce a Inzerce, neboť se do těchto podkategorií nevkládají odkazy na internetové obchody jako takové).

Co je internetový obchod?
Internetový obchod je www stránka, na které se nabízí k prodeji zboží či služby a to tak, že je lze objednat z domova. Aby se stránky daly považovat za internetový obchod musí obsahovat
 • názvy a důležité parametry nabízeného zboží či služeb
 • ceny zboží nebo služeb, z nichž jednoznačně vyplývá, zda jsou uvedeny včetně všech daní a poplatků, mají-li k nim být připočítávány
 • aplikaci pro objednání nebo informace jak lze zboží či služby objednat z domova
Stránky, které toto nesplňují, nepovažujeme za internetové obchody a nebudou v této kategorii zařazeny - lze je však zařadit v jiné méně náročné tématické kategorii (pokud splní podmínky příslušné kategorie).

Co musí internetový obchod splňovat, aby mohl být zařazen?
Nezařazujeme všechny internetové obchody, ale snažíme se vybírat kvalitní a dobré obchody. Obchody posuzujeme podle jejich stránek.

Zařazen může být jen obchod, který:
 • je řádně identifikován, zejména poštovní adresou a obchodními údaji (uživatel musí jasně vědět u jakého subjektu nakupuje)
 • obsahuje seznam zboží či služeb, které nabízí, včetně jejich základních parametrů
 • obsahuje ceny zboží či služeb včetně všech poplatků a daní (nesmí se pokoušet skrývat jakékoliv poplatky)
 • obsahuje informace o způsobu platby, dodání zboží či služeb, záruce a možnostech reklamace
 • obsahuje informace jak lze zboží objednat či aplikaci pro objednání (formulář apod.)
 • respektuje zájmy spotřebitele a nijak nesnižuje jeho práva které v jeho zemi standardně máUpřesnění výše uvedených podmínek pro obchody, které dodávají do České republiky:
V této kategorii mohou být zařazeny jakékoliv obchody, které splní výše uvedené podmínky a mají k dispozici stránky v českém jazyce. Předpokládáme, že většina obchodů bude své služby nabízet v České republice a pro ně zde uvádíme podrobnější podmínky, které musí obchod splnit, aby respektoval zájmy spotřebitele v České republice a nijak nesnižoval jeho práva.

Následující pravidla tedy platí jen pro obchody, které nabízí své služby v rámci ČR a pokud se v nich mluví o zákonech, pak jsou vždy myšleny zákony české (pokud existuje obchod s českými stránkami, který nabízí své služby jen v zahraničí, pak pro něj platí jen výše uvedené podmínky a podmínka o respektování zájmů spotřebitele se pak může konfrontovat s právními podmínkami v dané zemi):

Obchod musí splňovat zákonné podmínky a nesmí zákonu odporovat! Zejména musí být na stránce obchodu snadno dohledatelné tyto údaje:
 • Kontaktní a identifikační údaje:
  • obchodní firma nebo jména a příjmení
  • sídlo právnické osoby či bydliště fyzické osoby
  • identifikační číslo IČ
 • informace o možných způsobech platby
 • náklady na dodání (měly by být na stránce konkrétně uvedeny, pouhý odkaz na ceník jiných společností vidíme neradi) a způsoby dodání či plnění (dodací podmínky)
 • informace o tom jak a kde zboží či služby reklamovat
 • informace o možnosti odstoupení od smlouvy uzavírané pomocí prostředků komunikace na dálku (nevztahuje se na případy uvedené v zákoně) - zdůrazňujeme, že dodavatel nesmí klást v tomto směru žádné podmínky nad rámec občanského zákoníku! Zákazník má právo v případě uzavření smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku zboží rozbalit (kromě případů uvedených v zákoně) a odzkoušet jej (stejně jako má možnost odzkoušet si zboží v kamenné prodejně) a podmínky ho v tomto nesmí nijak omezovat. Rovněž nesmí dodavatel požadovat žádné poplatky za odstoupení od smlouvy dle zákona - smí si pouze odečíst prokazatelně vynaložené náklady, které vynaložil na odeslání zboží spotřebiteli. V praxi obchod nesmí například vyžadovat vrácení neporušeného zboží, vrácení zboží v neporušeném obalu, vrácení zboží bez známek používání atd. (samozřejmě vyjma případů, které uvádí zákon). Na druhou stranu může mít obchod v podmínkách, že nevrátí peníze za poškozené zboží, přičemž poškození vzniklo vinou zákazníka (ne však poškození na něž měla vliv vada výrobku)!
 • Doplňující informace (zákon je nevyžaduje, ale my ano):
  • reklamační řád - není sice ze zákona vyžadován, avšak vycházíme z toho, že dobré obchody nic netají a zveřejní ho
Obchod také nesmí mít takové podmínky, tak aby zákazníka stavěl do nevýhodné pozice vůči tomu jaká práva mu dává občanský zákoník - například nutit spotřebitele podřídit se ve smluvním vztahu obchodnímu zákoníku.

Obchod by měl mít jednoznačné podmínky tak, aby pokud možno nepřipouštěly různé varianty jejich výkladu. Rovněž by měly na stránce být snadno dohledatelné všechny dokumenty, na které se odkazuje (např. ceník dopravy).

Obchod, který tyto podmínky nesplňuje, by neměl být v sekci internetových obchodů vůbec zařazen.

Editor může ve specifických případech rozhodnout o zařazení obchodu, který nevyhovuje tímto podmínkám - například u hygienického zboží lze akceptovat i obchod, který neakceptuje odstoupení od smlouvy, když je výrobek použit. I když je možné, že to odporuje zákonu, je možné akceptovat například podmínku, že nelze vrátit použitý zubní kartáček atd.


O zařazení příslušného obchodu rozhoduje editor dle zdravého rozumu, tak aby zařazený obchod byl přínosem pro uživatele a uživatel o něm na základě jeho obsahu nemusel pochybovat.
Also Available in These Languages
English  -  Afrikaans  -  Arabic  -  Armenian  -  Azerbaijani  -  Bahasa_Indonesia  -  Bahasa_Melayu  -  Belarusian  -  Bosanski  -  Brezhoneg  -  Bulgarian  -  Català  -  Chinese_Simplified  -  Chinese_Traditional  -  Dansk  -  Deutsch  -  Eesti  -  Español  -  Esperanto  -  Français  -  Furlan  -  Føroyskt  -  Gaeilge  -  Galego  -  Greek  -  Gujarati  -  Hebrew  -  Hindi  -  Hrvatski  -  Interlingua  -  Italiano  -  Japanese  -  Korean  -  Latviski  -  Lietuvių  -  Magyar  -  Makedonski  -  Nederlands  -  Nordfriisk  -  Norsk  -  O'zbekcha  -  Persian  -  Polski  -  Português  -  Română  -  Russian  -  Sardu  -  Slovensko  -  Slovensky  -  Srpski  -  Suomi  -  Svenska  -  Tatarça  -  Telugu  -  Thai  -  Tiếng_Việt  -  Türkmençe  -  Türkçe  -  Ukrainian  -  Urdu  -  Íslenska
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2021 - Midnight Design Productions, LLC